Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meeskonna kompetentsipõhine arendamine

Koolitus neile, kes tegelevad inimeste ja meeskondade arendamisega organisatsioonis ning soovivad selleks nutikat süsteemi luua ning tõhusamalt ressursse kasutada.

Koolituse läbinul on baasteadmised ja oskused kompetentsipõhisest meeskonna loomisest ning inimeste süsteemsest arendamisest lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest, et saavutada paremaid tulemusi ja suurendada töötajate tööga rahulolu.

Sihtgrupp
Juhid, personalijuhid, keskastmejuhid, koolitusjuhid.

Koolituse sisu:

 • Igal organisatsioonil on oma eesmärgid. Nende saavutamiseks on organisatsioonil inimesed ja neil kompetentsid. Igas organisatsioonis saab luua süsteemi, kuidas talente leida, juhtida ja arendada, et saavutada maksimaalsed positiivsed tulemused
 • Olemasolevate inimeste tugevuste ja potentsiaali leidmine, nende arendamine ja nutikam rakendamine
 • Puuduolevate kompetentsidega inimeste leidmine
 • Süsteemne professionaalsete oskuste arendamine meeskondades ja organisatsioonis
 • Talendi – ja karjäärijuhtimise protsessi loomine ja süsteemne arendamine ettevõttes (töötajate arendus- ja koolitustegevused, info- ja teadmusjuhtimine, toetava töökultuuri loomine ettevõttes)
 • Tänapäevased peamised karjääriteooriad (sobivuse ehk matching´u, arengu ja konstruktivistlik paradigma) – kuidas inimesed ise juhivad oma isiklikku elu, karjääri ja arengut ning tegurid, mis seda mõjutavad
 • Inimese sisemised õppimist ja arengut toetavad tegurid: uskumused, motivatsioon, enesejuhtimine, pingutus, psühholoogilised baasvajadused
 • Personaalse, inimest motiveeriva arenguplaani tegemine (juhendamine, mentorlus, kovisioon, supervisioon, coaching, koolitus, info andmine vms) ja inimese toetamine tema arengus;
 • Blanchard Situational Leadership Model
 • Omandatakse lihtsad praktilised meetodid enda/töötajate motivatsiooni, tööga rahulolu, arenguvajaduste- ja soovide analüüsimiseks ja hindamiseks

Koolituse läbinu:

 • oskab organisatsioonis süsteemselt luua ja arendada kompetentsipõhiseid meeskondi lähtuvalt inimeste tugevustest ning potentsiaalist ja organisatsiooni eesmärkidest
 • mõistab tegureid, mis mõjutavad inimeste motivatsiooni, tööga rahulolu ja professionaalset arengut
 • oskab teadlikumalt analüüsida ja hinnata inimeste tugevusi, motivatsiooni, tööga rahulolu, arenguvajadusi- ja soove
 • oskab teadlikumalt toetada inimesi ja nende arengut

Koolitaja:
Marju Põld

Magistrikraad personalijuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolis, karjäärinõustaja tase 7 kutse, töötanud talendijuhtimise valdkonnas karjäärinõustajana ja karjäärijuhtimise teemadel koolitajana pea 20 aastat.
On töötanud SA-s Innove karjäärikeskuste teenuste ja -metoodika arendaja ning karjääriteenuste kontseptsiooni väljatöötajana. Peamiselt on Marju praktik ning kireks inimeste toetamine nende karjäärijuhtimisel ja kujundamisel. On individuaalseid nõustamisi teinud rohkem kui 3000 inimesega. Koolitanud ligi 60-s organisatsioonis motivatsiooni ja enesejuhtimise ning job craftingu kui karjäärijuhtimise/arenguvestluste läbiviimise meetodi teemadel.
Õppinud karjäärinõustamise suurkujude koolitustel: Norman Amundson, Adrian Furnham, James Sampson¸ Spencer Niles jt. Omab Life Coach sertifikaati ja Tripodi testide tegemise õigust. On autor ja kaasautor mitmete karjäärijuhtimisalastele publikatsioonidele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meeskonna kompetentsipõhine arendamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.