Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meeskonnatöö ja selle toimimine muudatustes

Osaleja saab teadsmisi kuidas muudatustes toime tulla ja et meeskonnatöö oleks samal ajal edukas. Koolituse lõpus osalejad oskavad hinnata oma meeskonna tugevusi ja neid muudatustes enda kasuks tööle panna.

Sihtgrupp
Lasteaiaõpetajad, assistendid, õpetaja abid, õppealajuhatajad, juhid ja muu personal

Koolituse sisu:

  • Meeskonnatöö etapid ja alused
  • Muudatus ja selle mõiste
  • Muudatuste tegemine ja nendega toime tulemine
  • Meeskonna koostöötasandid
  • Tööalaste juhtumite arutelud
  • Erinevad suhtlemisetasandid

Koolitus on osaliselt interaktiivne, kus kõik edasi antavad teadmised on seotud praktiliste tööde, arutelude ja harjutustega.

Õpiväljundid. Osaleja: 

  • teab hea meeskonnatöö eeldusi ja aluseid
  • teab mis on muutus ja kuidas sellega toime tulla
  • oskab ja teab kuidas olla meeskonna üks liige
  • mõistab paremini oma meeskonnakaaslasi

Koolitaja:
Karin Zahharov
. Karin on omandanud 2012 .aastal haridusteaduste magistrikraadi.
Südamelähedasteks valdkondadeks on meeskonnatöö ja organisatsioonis muutuste ja muudatuste juhtimine. Olen eelnevalt töötanud lasteaias õpetajana erinevates vanuseastmetes ja olnud pikka aega asutuse juht. 2010 „Eestimaa õpib ja tänab“ olin aasta õppeasutuse juht nominent. Olen omandanud „Personalijuhtimine haridusasutuses II taseme“. Samuti olen 2017 aastal lõpetanud „Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis“ I taseme.
Nüüdseks olen leidnud tee ameti juurde, millel on tõeliselt suur koht ja roll minu südames. Koolitajana saab anda edasi oma teadmisi ja oskusi, saades vastu palju uusi toredaid kogemusi. Elu on üks suur õppimine ja enesetäiendamine, kus me ise valime tee ja suuna mida me tahame kõige rohkem omandada. Nii üksteiselt õppides täieneb meie kõigi teadmistepagas aina suuremaks ja rikkamaks.
Arvan, et teadmiste kogumine ja jagamine on nagu teekond, mida läbides saab elada paremat ja targemat elu.”

Lõpetamise tingimused
Osalemine suhtluspõhisel loengul ja rühmatöös. Osavõtt praktilistest tegevustest

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Huvi koolituskeskus pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meeskonnatöö ja selle toimimine muudatustes