Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meeskonnatöö varjatud tahud

Mida juhid peaksid teadma, aga meeskond mitte?
Meeskonnatööst sõltub sageli organisatsiooni toimetulekuvõime, mistõttu on meeskonna koostamine ja selle koostöö tõhususe saavutamine üks tähtsamaid võtmeküsimusi. Käesolev koolitus aitab osalejatel läbi praktilise meeskonnamängu mõista meeskonna olemust, peamisi takistusi meeskonna toimimisel ja omandada võtteid meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks.

Koolitus on osa kolmeosalisest koolitussarjast: Juhtimisoskuste kool

Koolituse eesmärk
on läbi praktilise meeskonnamängu paremini mõista meeskonna olemust, peamisi takistusi meeskonna toimimisel ja omandada võtteid meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud juhid, projektijuhid ja võtmeisikud, kelle tööülesanded sisaldavad meeskondade moodustamist ja koostöö tõhustamist.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Soovid teada, miks meeskonnatöö ei vasta Sinu ootustele?
 • Kas meeskonnatöö tulemused on planeeritust halvemad?
 • Kas Sinu meeskonnas esineb liialt lahkhelisid ja konflikte?
 • Soovid teada, kuidas alustada meeskonna moodustamist?
 • Soovid kujundada olemasolevast kollektiivist meeskonda?
 • Soovid teada, kuidas juhtida talente?
 • Kas soovid saada paremaks juhiks oma meeskonnale?

Osaleja tagasiside:
Priit Lumi, Ärijuht, Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
“Kahtlemata on tegemist põneva ja kaasakiskuva koolitusega. “Meeskonnatöö varjatud tahud” keskendub teemadele, mida niisama lihtsalt raamatutest ei leia, ning kõigutab teie kinnistunud arusaamu. Koolitaja vürtsitab koolitust värvikate näidetega erinevatest eluvaldkondadest ning paneb olukordi omal nahal läbi elama. Kuidas äratada intuitsiooni? Milliseid võimalusi pakuvad meile tugev eneseteadlikkus ja meeskonna psüühika mõistmine? Kuidas koostada meeskondi? Koolitus pakub palju reaalses elus rakendatavat ning esitab väljakutse – kas oled valmis süvenema, et teha nii enda kui teiste kohta üllatavaid avastusi? 
Margus Alviste on suure kogemusega ning paljude põnevate lugudega pragmaatiline koolitaja. Tõsiselt huvitav kuulata.”

Koolituse sisu:

 • meeskonnatöö olemus ja olulised eeldused toimiva meeskonna kujundamiseks
 • ideaalse meeskonna tunnused
 • teadlik ja intuitiivne pool meeskonna kujundamisel
 • erinevate isiksuste ja erineva põlvkonna töötajate kaasamine meeskonda
 • kokkulepete saavutamine ja otsuste vastuvõtmine
 • meeskonnaliikmete motivatsiooni tagamine
 • meeskonna arenguetapid ja nende teadvustamine
 • sotsiaalsed tegurid – grupiprotsessid, võimusuhted ja nende mõju meeskonnatööle
 • meeskondade vahelised suhted ja meeskondade vahelise koostöö parendamine
 • meeskonnatöö tõhustamine

Koolitus algab meeskonnamänguga “Missioon”, kus osalejatel tuleb moodustada meeskond väljakutsuva missiooni edukaks elluviimiseks. Mängu käigus vastuvõetud otsuseid analüüsitakse ning koos leitakse ülesande lahendamiseks erinevaid võimalusi ja uusi lahendusi. Mängu abil omandatud uued vaatenurgad annavad tõuke vaadata teise pilguga kogu meeskonnatööd.

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab meeskonna olemust ja meeskonnatöö eeliseid;
 • oskab kaardistada peamised meeskonnatööd mõjutavaid tegureid;
 • teab meeskonnaliikmete motiveerimise ja töö tõhustamise mooduseid;
 • oskab paremini meeskonda moodustada ja juhtida;
 • omandab oskused ja motivatsiooni tõhusalt toimivate meeskondade moodustamiseks.

Koolituse ülesehitus on paindlik ning lähtub osalejate individuaalsusest. Õppemeetodid: lühiloengud, grupitööd ja arutelud, küsimustikud, individuaalne töö, visuaalsed mudelid.

Koolitaja:
Margus Alviste

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant
Ta on koolitajana tegutsenud 20 aastat, olles keskendunud strateegilise ja üldjuhtimise, turunduse, teeninduse ja müügi, koostöö ning enesejuhtimise temaatikale. Margus on koostööd teinud nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidega, löönud kaasa mitmetes mittetulunduslikes projektides, töötanud välja uusi õpimetoodikaid ja arendanud erinevaid ainevalkondi. Margus on esinenud paljudel konverentsidel, avaldanud juhtimisalaseid artikleid, olnud vastutavaks koostajaks ja kirjutanud peatükke raamatule „Organisatsiooni Käsiraamat“ (EAS). Marguse koolitustel on osalenud enam kui 70 000 inimest kõikidest sektoritest. Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi, juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid, samuti telekommunikatsiooni- ja turunduskommunikatsioonifirmasid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meeskonnatöö varjatud tahud