Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meeskonnatöö varjatud tahud

Mida juhid peaksid teadma, aga meeskond mitte?
Koolitusel vaadatakse, missugused esmapilgul varjatud tahud võivad meeskonnatöös esile kerkida, kuidas koroonakriis on muutnud inimeste käitumist ja koostöövorme ning leitakse üheskoos ideid meeskonnatöö (taas)tõhustamiseks. Koolitaja aitab mõista intuitsiooni osa meeskonna juhtimisel ja jagab praktilisi tehnikaid enda juhtimisoskuste arendamiseks.

Lisaks sellele mõtestatakse praktilise meeskonnamängu pinnal lahti meeskonna olemus, ebatõhusa koostöö põhjused ja õpitakse võtteid tõhusa meeskonnatöö saavutamiseks. Koolitusel käsitletakse lähemalt ühiskonnas aset leidnud sündmusi ja mehhanisme, mis mõjutavad  meeskonna tulemuslikkust.

Koolitus on osa kolmeosalisest koolitussarjast: Juhtimisoskuste kool

Koolituse eesmärk on paremini mõista meeskonna olemust ja väljakutseid tänasel päeval ning omandada võtted meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks, sh kaugtöö tingimustes.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud juhid, projektijuhid ja võtmeisikud, kelle tööülesanded sisaldavad meeskondade moodustamist ja koostöö tõhustamist.

Margus Alviste: 

“Selle koolitusprogrammi väljatöötamise ajendiks sai hetk, mil kogenud juht pöördus minu poole küsimusega, kuidas tema ebaõnnestunult koostatud meeskonnast kujundada siiski tulemuslik ja motiveeritud meeskond. Juhi väitel oli ta meeskonna komplekteerimisel lähtunud by-the-book põhimõtetest, ent oli ometi  ebaõnnestunud. Olles kuulanud, millistele teooriatele juht enda valikutes oli toetunud, sai mulle korraga selgeks, et inimesi ei ole võimalik koondada meeskonnaks üksnes ratsionaalse mõtlemise abil. Edu aluseks on õppida rakendama lisaks teooriale ka tunnetust ja intuitsiooni. Sai selgeks, et pean jagama juhtidele enda kogemusi tööst inimeste, intuitsioonide ja meeskonnatöö varjatud tahkudega.

Minu igapäevased tööd-tegemised on mind kokku viinud ligemale 900 erineva organisatsiooni ja ca 70 000 inimesega, mida on lisaks täiendanud sõjalise käsitsivõitluse treeninggruppide juhendamine ja maailmas nimekate muusikaartistide salvestamine erinevates     helistuudiotes.  Sellele kogemusele toetudes olen programmi toonud unikaalseid käsitlusi militaarpsühholoogiast ja erinevatest loovvaldkondadest. Rikastan koolitust näidetega reaalsest elust ning pakun praktilisi metoodikaid enda intuitsiooni äratamiseks, sotsiaalse mõju suurendamiseks (nt ruumilise ja sotsiaalse positsioneerimise tehnikaid, hingamistehnikaid jmt). Lisaks vaatleme, missugused isiksusetüübid  meeskonnatööd rikastavad ja keda tasuks rakendada hoopis üksinda.”

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevatest küsimustest:

 • Soovid teada, miks meeskonnatöö ei vasta sinu ootustele ja mis pärsib meeskonna tootlikkust?
 • Soovid mõista,mis on muutunud seoses koroonapandeemia ja sellega seotud piirangutega meeskonna käitumises ning mida on veel oodata?
 • Püüad mõista, kuidas hoida meeskonda tulemuslikuna ka kaugtöö tingimustes?
 • Soovid mõista, milliste sammudega tõhustada meeskonnatööd ja saada samal ajal paremaks juhiks?
 • Soovid teada, kuidas juhtida talente?

Osaleja tagasiside:
Priit Lumi, Ärijuht, Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
“Kahtlemata on tegemist põneva ja kaasakiskuva koolitusega. “Meeskonnatöö varjatud tahud” keskendub teemadele, mida niisama lihtsalt raamatutest ei leia, ning kõigutab teie kinnistunud arusaamu. Koolitaja vürtsitab koolitust värvikate näidetega erinevatest eluvaldkondadest ning paneb olukordi omal nahal läbi elama. Kuidas äratada intuitsiooni? Milliseid võimalusi pakuvad meile tugev eneseteadlikkus ja meeskonna psüühika mõistmine? Kuidas koostada meeskondi? Koolitus pakub palju reaalses elus rakendatavat ning esitab väljakutse – kas oled valmis süvenema, et teha nii enda kui teiste kohta üllatavaid avastusi? 
Margus Alviste on suure kogemusega ning paljude põnevate lugudega pragmaatiline koolitaja. Tõsiselt huvitav kuulata.”

Koolituse ülesehitus on paindlik ning lähtub osalejate individuaalsusest. Õppemeetodid: arutelud ja grupitööd, lühiloengud, küsimustikud, individuaalne töö, visuaalsed mudelid, soovitused ja näpunäited, tehnikad praktiliste oskuste omandamiseks. *Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus ja süvavaade meeskonna olemusse
  • Mis on meeskond?
  • Kuidas moodustada unistuste bändi?
  • Toimiva meeskonna tunnused
  • Kriitilised eeldused meeskonnatööks
   Kasutatavad meetodid: Arutelu, loeng, küsimustik, näited
 • Meeskonna kujundamine
  • Kellest saab moodustada meeskonda?
  • Kuidas moodustada isiksustest toimiv meeskond?
  • Ratsionaalse ja irratsionaalse (intuitsiooni) kaasamine
   Kasutatavad meetodid: Arutelu, grupitöö, loeng, näited
 • 2020-2021 mõjud ja nendega toimetulek meeskonnatöös
  • 2020-2021 sündmuste dünaamika ja mõjud
  • Stsenaariumid tulevikuks
  • Kuidas see mõjutab meeskondi?
  • Kuidas tulla nende mõjudega toime?
  • Kaugtöö korraldamine
   Kasutatavad meetodid: Arutelu, grupitöö, loeng, näited
 • Süvavaade isiksusse ja grupiprotsessidesse ning kuidas liidrina saavutada vajalik mõju meeskonnatöö juhtimiseks
  • Inimese psüühikas ja organismis toimuvad protsessid ja nende mõistmine
  • Grupiprotsesside mõistmine ja nendega arvestamine
  • Liidri rolli täitmiseks vajaliku mõju saavutamine

Kasutatavad meetodid: Arutelu, grupitöö, loeng, näited

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab meeskonna olemust ja meeskonnatööst tõusvat kasu;
 • oskab näha meeskonnaga seotud varjatud tahkusid ja teab, kust otsida lahendusi;
 • on analüüsinud koroonapandeemiast tulenevaid mõjusid iseendale, enda meeskonnaliikmetele ja koostööprotsessidele;
 • teab, kuidas suurendada meeskonna jätkusuutlikku tulemuslikkust ka kaugtöö tingimustes;
 • on saanud ideid juhina enda tunnetuse ja intuitsiooni arendamiseks ning sõnastanud ideed saamaks paremaks juhiks.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitaja:
Margus Alviste
Äripäeva Akadeemia koostööpartner, juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant
Ta on koolitajana tegutsenud 20 aastat, olles keskendunud strateegilise ja üldjuhtimise, turunduse, teeninduse ja müügi, koostöö ning enesejuhtimise temaatikale. Margus on koostööd teinud nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidega, löönud kaasa mitmetes mittetulunduslikes projektides, töötanud välja uusi õpimetoodikaid ja arendanud erinevaid ainevalkondi. Margus on esinenud paljudel konverentsidel, avaldanud juhtimisalaseid artikleid, olnud vastutavaks koostajaks ja kirjutanud peatükke raamatule „Organisatsiooni Käsiraamat“ (EAS). Marguse koolitustel on osalenud enam kui 70 000 inimest kõikidest sektoritest. Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi, juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid, samuti telekommunikatsiooni- ja turunduskommunikatsioonifirmasid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meeskonnatöö varjatud tahud