Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meeskonnatöö varjatud tahud

Meeskonnatööst sõltub sageli organisatsiooni toimetulekuvõime, mistõttu on meeskonna koostamine ja selle koostöö tõhususe saavutamine üks tähtsamaid võtmeküsimusi. Käesolev koolitus aitab osalejatel läbi praktilise meeskonnamängu mõista meeskonna olemust, peamisi takistusi meeskonna toimimisel ja omandada võtteid meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks.

Koolitus on osa kolmeosalisest koolitussarjast: Juhtimisoskuste kool

Koolituse eesmärk
on läbi praktilise meeskonnamängu paremini mõista meeskonna olemust, peamisi takistusi meeskonna toimimisel ja omandada võtteid meeskonnatöö tõhususe saavutamiseks.

Koolituselt saadav kasu
Koolituse tulemusena on osaleja:

 • mõistnud meeskonna olemust ja meeskonnatöö eeliseid;
 • kaardistanud peamised meeskonnatööd mõjutavad faktorid, eeldused ja takistajad ning leidnud ideid oma meeskonnaliikmete motiveerimiseks ja meeskonnatöö tõhustamiseks;
 • õppinud ja harjutanud meeskonna koostamise ja juhtimise võtteid;
 • kogenud positiivseid emotsioone ja leidnud motivatsiooni rohkemaks panustamiseks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõigi organisatsioonide juhid, projektijuhid ja võtmeisikud, kelle igapäevatöö on seotud meeskondade moodustamise ja koostööga.

Osaleja tagasiside:
Priit Lumi, Ärijuht, Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
“Kahtlemata on tegemist põneva ja kaasakiskuva koolitusega. “Meeskonnatöö varjatud tahud” keskendub teemadele, mida niisama lihtsalt raamatutest ei leia, ning kõigutab teie kinnistunud arusaamu. Koolitaja vürtsitab koolitust värvikate näidetega erinevatest eluvaldkondadest ning paneb olukordi omal nahal läbi elama. Kuidas äratada intuitsiooni? Milliseid võimalusi pakuvad meile tugev eneseteadlikkus ja meeskonna psüühika mõistmine? Kuidas koostada meeskondi? Koolitus pakub palju reaalses elus rakendatavat ning esitab väljakutse – kas oled valmis süvenema, et teha nii enda kui teiste kohta üllatavaid avastusi? 
Margus Alviste on suure kogemusega ning paljude põnevate lugudega pragmaatiline koolitaja. Tõsiselt huvitav kuulata.”

Koolituse sisu:

 • Osalejate ressursside (tugevuste, kogemuste, vilumuste) kaardi koostamine, subjektsusteljel positsioneerimine ja isomeetriliste profiilide määratlemine.
 • Mis on meeskond? Millal me vajame meeskonnatööd, millal mitte?
 • Ideaalse meeskonna tunnused, peamised eeldused ja takistused meeskonnatöö õnnestumisel.
 • Toimiva meeskonna kujundamine ja meeskonnaliikmete komplekteerimine.
 • Kuidas saada erinevad isiksused ühe eesmärgi nimel tegutsema?
 • Kokkulepete saavutamine ja otsuste vastuvõtmine.
 • Meeskonnaliikmete motivatsiooni tagamine.
 • Meeskonna arenguetapid ja nendega arvestamine.
 • Sotsiaalsed mõjutegurid – grupiprotsessid, võimusuhted ja nendega arvestamine meeskonnatöös.
 • Meeskondade vahelised suhted ja meeskondade vahelise koostöö saavutamine.
 • Meeskonnatöö tõhustamine.

Koolitusel kasutatavad meetodid
Koolitusele eelneb iseseisev töö iseenda subjektsuse hindamise ja oma „Isiksuse Isomeetrilise Profiili“ määratlemise näol kuuel teljel: protsessile või tulemusele orienteerituse, üksikule või üldisele orienteerituse, süsteemidele või inimsuhetele orienteerituse, mõtlemisele või tegutsemisele orienteerituse, kohanemisele või kohandamisele orienteerituse ning enesele või grupile (hulgale) orienteerituse teljel. Koolitus keskendub praktilisele meeskonnamängule “Missioon”, mille käigus osalejad saavad ülesandeks komplekteerida erinevate missioonide jaoks optimaalse meeskonna ja juhtida meeskonnatöö erinevaid etappe. Koolitaja ilmestab koolitust omapoolsete kommentaaride, lühiloengute ja näidetega, kasutatakse erinevaid grupitöö meetodeid, küsimustikke ja individuaalset tööd. Osalejad koostavad koolituse jooksul endale isikliku õpimapi, mida hakkavad peale koolitust iseseisvalt täiendama. Peale koolitust võidakse osalejatele saata lisamaterjale käsitletud teemade kohta.

Koolitaja:
Margus Alviste

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant
Ta on koolitajana tegutsenud 20 aastat, olles keskendunud strateegilise ja üldjuhtimise, turunduse, teeninduse ja müügi, koostöö ning enesejuhtimise temaatikale. Margus on koostööd teinud nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidega, löönud kaasa mitmetes mittetulunduslikes projektides, töötanud välja uusi õpimetoodikaid ja arendanud erinevaid ainevalkondi. Margus on esinenud paljudel konverentsidel, avaldanud juhtimisalaseid artikleid, olnud vastutavaks koostajaks ja kirjutanud peatükke raamatule „Organisatsiooni Käsiraamat“ (EAS). Marguse koolitustel on osalenud enam kui 70 000 inimest kõikidest sektoritest. Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi, juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid, samuti telekommunikatsiooni- ja turunduskommunikatsioonifirmasid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meeskonnatöö varjatud tahud