Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Professionaalne arvutikasutamine

Koolituse eesmärk on anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Sihtrühm:
Arvutikasutaja baaskoolituse läbinud, mitmeaastase arvutitöö kogemusega tavakasutajad; kõik kes soovivad igapäevast arvutitööd korraldada efektiivselt, saada hakkama keerulisemate ja suuremate dokumentide ning tabelitega. Koolitus toimub MS Word 2013, 2010  või 2007 ja MS Excel 2013, 2010 või 2007 baasil.

Eelteadmised ja oskused:
Hea arvutikasutamisoskus, oskus koostada lihtsaid tekste ja tabeleid ning teostada tabelites lihtsamaid arvutusi  (Arvutikasutaja baaskoolitus).

Teemad:

 • Töö Windows-keskkonnas:
  • failihaldus: Windows Explorer (kiirkorraldused, failide kustutamine, taastamine, failide omadused);
  • arvuti kõvaketta kontrollimine ja korrastamine, olulisemad arvuti seadistused (kuupäev, regionaalne määrang, klaviatuur, hiir, ekraan).
 • Tekstitöötlus MS Word:
  • töö pikkade dokumentidega;
  • teksti otsimine ja asendamine;
  • muudatuste jälgimine, kommentaarid;
  • viidete ja järjehoidjate kasutamine, seadistamine;
  • leheküljenumbrid, numbrite seadistamine;
  • Kujundamine:
   • teksti sisestamise ja kujundamine reeglid;
   • töö lõikudega, rea- ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine;
   • stiilid dokumendis, stiilide kujundamine, uute loomine, pealkirjastiilid.
  • Loetelud:
   • loetelude koostamine (number ja sümbolloetelud);
   • erinevate tasemetega loetelud;
   • loetelude kujundamine;
   • loetelude seadistamine.
  • Sisukorrad:
   • sisukord pealkirjadest;
   • piltide sisukord;
   • tähestikuline sisukord.
  • Väljatrükk:
   • dokumendi seaded väljatrükiks.
  • Kaitsmine ja dokumendipõhjad:
   • päiste ja jaluste loomine, omaduste muutmine (erinevad päised ja jalused);
   • dokumendipõhjade loomine ja kasutamine;
   • dokumendi kaitsmise võimalused (parooli lisamine salvestamisel, dokumendi kaitsmine sektsioonidega, lihttegevuste lubamine piirangutes).
  • Tabelite ja graafiliste objektide koostamine:
   • tabelite loomine ja kujundamine;
   • teksti konverteerimine tabeliks, tabeli konverteerimine tekstiks;
   • graafika (pildid, objektid) lisamine ja paigutamine teksti.
  • Kirjakooste (Mail Merge):
   • kirjale väljade lisamine Exceli tabelist, kirjade väljatrükk;
   • kiri Exceli või Outlooki andmebaasis olevatele e-posti aadressidele;
   • ümbriku ja kleebiste trükk.
 • Dokumentide allkirjastamine digiallkirjaga:
  • allkirjastamiseks vajaminev tarkvara;
  • allkirja lisamine ja allkirjastatud dokumendi avamine.
 • Tabelarvutus MS Excel:
  • Kujundamine ja vormingud:
   • erinevate pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
   • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites (vormingu muutmine, puhastamine);
   • numbri, protsendi ja tekstivormingud.
  • Töötamine tabeliga:
   • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine;
   • ridade külmutamine;
   • linkimine tabelites;
   • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
   • ridade ja veergude jaotamine;
   • andmeseeriad.
  • Funktsioonid ja arvutused:
   • Exceli arvutava tabeli võimalused;
   • erinevate funktsioonide kasutamine;
   • oma valemite ja funktsioonide koos kasutamine;
   • arvutamine mitme töölehe ja faili piires.
  • Lahendajad ja analüüsivahendid:
   • sorteerimine;
   • filtreerimine, tingimustega filtrid. täpsem filter;
   • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse (Goal Seek);
   • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
   • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
   • risttabeli (liigendtabel, Pivot) koostamine Exceli tabelist.
  • Piirangute seadmine:
   • sisestuspiirangute seadmine;
   • parooliga kaitsmine;
   • valemite varjamine.
  • Diagramm:
   • diagrammi koostamine ühest ja mitmest tabelist;
   • diagrammi kujundamine, andmete lisamine.
  • Printimine:
   • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
   • väljatrüki seaded.

Koolituse läbinu oskab:

 • töötada efektiivselt tekstitöötluse ja tabelarvutusega (mahukate dokumentide ning tabelitega);
 • seadistada Windows-keskkonda, korraldada failitöötlust, allkirjastada ja avada digitaalselHeidi Sildt allkirjastatud dokumente.

Koolitajad:
Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja (MS Office kontoritarkvara). Arvutikoolitaja alates 1997. a.

Arvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine.Arvo Saat E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil. Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

Mari Käis, Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist. Microsoft Office kasutajakoolitused. On töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides. Mari KaisArvutikoolitaja alates 1987. a.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Professionaalne arvutikasutamine