Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

Mentorlus on üks mõjusamaid arenguvorme, kuna pakub juhendatavale personaalset arenguvõimalust, lähtudes just tema vajadustest. Mentorlus põhineb õppimise ja arenemise paarissuhtel, kus ühel osapoolel on kogemus ja teisel soov õppida. Mentorlusprotsessil keskendutakse strateegiliselt olulistele teadmistele, oskustele ja väärtustele, mis toetavad juhendatava/mentee kohanemist ja toimetulekut uue rolli, ametikoha või situatsiooni väljakutsetega.

Koolitusel räägime, mis on mentorluse olemus ja miks on kasulik seda organisatsioonis rakendada. Saame teada, millistest etappidest mentorlusprotsess koosneb ja millised on arengut toetava mentori tegevused. Omandame praktilisi oskusi, kuidas organisatsioonis tulemuslikku mentorlusprotsessi üles ehitada ja rakendada.

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi mentorluse olemusest ja eesmärkidest ning praktilisi oskusi mentorluse rakendamiseks organisatsioonis ja selle tulemuslikkuse suurendamiseks.

Sihtgrupp:
Esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, personali- ja koolitusjuhid, spetsialistid ja kõik teised, kes puutuvad oma töös kokku mentorlusega ning soovivad omandada praktilisi teadmisi ja oskusi mentorluse rakendamiseks ning tulemuslikkuse suurendamiseks.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Mentorluse mõiste, tähendus ja liigid
  • Mis on mentorluse eesmärk?
  • Millist kasu mentorlus organisatsioonile toob?
  • Millised on mentorluse liigid ja mis juhtudel erinevaid liike rakendada?
  • Millised on mentorluse võimalused professionaalse arengu, sisseelamise ja kohanemise toetamisel?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Mentori ja mentee rollid, omadused ja ülesanded mentorprotsessis
  • Mis on mentori ja mis mentee rollid ning eesmärgid?
  • Millistest etappidest koosneb mentorprotsess ja kuidas see üles ehitada?
  • Millised on mentori tegevused kohanemise ja professionaalse arengu toetamisel mentorprotsessi erinevates etappides?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–16.15 Vastutuse võtmine õppimise ja arengu eest
  • Kuidas aidata suurendada vastutuse võtmist õppimise ja arengu eest?
  • Mis on piiravad uskumused ja kuidas mõjutavad need õppimist?
  • Kuidas käivitada motiveeriva muutuse positiivne tsükkel?
  • Kuidas sõnastada õppija-keskseid eesmärke ja teha kokkuleppeid nende saavutamiseks?
  • Mentorluse tulemuslikkuse suurendamine
  • Millist rolli mängivad refleksioon ja eneseanalüüs täiskasvanud õppija professionaalses arengus?
  • Kuidas aktiivselt kuulata, vältida suhtlemistõkkeid ja esitada arengut toetavaid küsimusi?
  • Kuidas anda ja ka võtta konstruktiivset tagasisidet?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab mentorluse olemust, eesmärki ja erinevaid liike;
 • teab, mis on mentori ja mentee rollid ning eesmärgid;
 • teab mentorprotsessi etappe ja mentori tegevusi ning oskab mentoriprotsessi üles ehitada;
 • teab, kuidas sõnastada õppija-keskseid eesmärke ning toetada vastutuse võtmist õppimise ja arengu eest.

Koolitaja:
Kadri Kiigema
on koolitajana tegutsenud alates 2000. aastast. Koolitab ja konsulteerib teemadel täiskasvanute koolitamine ja mentorlus, juhendav juhtimine, meeskonnatöö, bränding (sh tööandja bränding), avalik esinemine ja kõneisikute koolitus (sh kirjalik ja suuline eneseväljendus, suhtlemine meediaga), turundus (sh sündmusturundus, värbamisturundus). Hea meelega räägib ta ka virtuaalreaalsuse kasutamisest turunduses.
Lisaks koolitamisele on ta modereerinud ja ka korraldanud mitmeid konverentse ning teisi suursündmusi (nt filmifestival, kontserdid, aktused, vastuvõtud jm). Hetkel on Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja ning turundusjuht. Eelnevalt on ta juhtinud avatud ülikooli, ülikooli täienduskoolituse valdkonda ja mitmeid rahvusvahelisi projekte. Kadri on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika bakalaureuse ja hariduse juhtimise magistrikraadi (Cum Laude).
On sertifitseeritud DiSC koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.