Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?

Renditööjõu kasutamine võimaldab organisatsioonil hõlbustada tööjõuga tegelemist olukorras, kus kiiresti on vaja lisatööjõudu kas töömahu (ajutise) tõusu või puhkuste- ja haigusteperioodil. Renditööjõu kasutamine vähendab muutlikes oludes värbamis- ja tööjõukulusid ning tööõiguslikke kohustusi, hajutades seega majandusriske.

Koolitusel räägime, kuidas edukalt tulla toime kolmepoolse töösuhtega: mida peab teadma renditööjõu kasutamisest, millised on selle õiguslikud alused ja erinevate osapoolte kohustused. Praktilisi näpunäiteid ja soovitusi jagavad nii tööõiguse spetsialist kui ka rendiettevõte.

Koolituse eesmärk:
Omandada teadmisi renditööjõu kasutamise õiguslikest aspektidest ja selle eduka rakendamise eeldustest organisatsioonis.

Sihtgrupp:
Personalijuhid ja -spetsialistid, värbamisjuhid ja –spetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid ja teised töösuhete korraldamisega seotud isikud.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Millised on renditööjõu kasutamise õiguslikud aspektid?
  Ramil Pärdi, Advokaadibüroo TRINITI OÜ advokaat

  • Tööjõu rendileping ja selle osalised
  • Millised on suhted renditööjõu „kolmnurgas“ – töötaja, tööandja, kasutajaettevõte?
  • Millised on renditöötaja töölepingu ja töösuhte erisused?
  • Millised on välismaalasest renditöötaja töösuhte erisused?
  • Kuidas jaguneb tööandja ja kasutajaettevõtte vastutus?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Millal kasutada renditööjõudu ja kuidas alustada?
  Martin Mägi, Finesta Baltic OÜ tegevjuht

  • Millised riskid on renditööjõufirmat kasutades kaetud?
  • Millistes tingimustes ja põhimõtetes peaksid rendiettevõte ja kasutajaettevõte kokku leppima?
  • Millised on rendiettevõtte ja kasutajaettevõtja kohustused?
  • Välistööjõu rentimine
  • Millised on rendiettevõtte ootused kasutajaettevõttele tulemuslikuks koostööks?

Õpiväljundid.
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millal kasutada renditööjõudu ning millised on selle eelised ja puudused;
 • teab, millistes tingimustes ja põhimõtetes peaksid rendiettevõte ja kasutajaettevõte kokku leppima;
 • teab, millised on rendiettevõtte ja kasutajaettevõtja kohustused;
 • teab renditööjõu kasutamise õiguslikke aspekte;
 • oskab valmistuda renditööjõu kasutusele võtmiseks organisatsioonis.

Koolitajad:
Ramil Pärdi
töötab Advokaadibüroos TRINITI OÜ. Eelnevalt on Ramil töötanud Skype Eesti esinduse õigusnõustajana, rahvusvahelise krediidihaldusteenuseid osutava kontserni Creditreform Eesti esinduses ning Eesti Panga õigusosakonnas. Ramil on õppinud õigusteadust Tartu Ülikoolis aastail 1992-1997 ning 2004-2009. Õigusteaduste magistrikraadi omandas Ramil Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2009. aastal.

Martin Mägi on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ning täiendanud end Stockholm School of Economics IFL – Lead ON Executive Education programmis. On olnud mitme meeskonna loomise ning juhtimise juures ning seeläbi saanud hea kogemustepagasi inimesi valides ja nendega töötades. Eriti hea lisakogemuse äri-ja töökultuuri osas on saanud ettevõtlusega tegeledes väljaspool Eestit Balti riikides, Poolas ning Ukrainas. Peab ennast meeskonnamängijaks, samas hinnates kõrgelt inimeste personaalset panust ja ideederohkust. Lisaks edastanud oma kogemusi erinevatel koolitustel ja seminaridel. Enamasti müügi-, personali- ja Baltikumi ettevõtluse teemadel. Peab oluliseks praktikute kaasatust ja reaalsetele näidetele toetumist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?