Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Millist lepingut sõlmida paindlike töösuhete korral? Jaga

Klassikaline töösuhe, kus töötaja teeb täistööajaga stabiilset tööd tähtajatu töölepingu alusel, on aina vähem. Nii tööandja kui töötaja soovid ja võimalused on muutumas.
Tähtsamaks muutub tööaja ja töökoha paindlikkus, lühiajalised tööd, töö mitme tööandja juures. Koolitusel käsitleme paindlikke võimalusi töölepingulises suhtes ja ka olukordi, kus ei tasu jätta tingimused lahtiseks.

OTSEÜLEKANNE KOOLITUSEST: Lähtuvalt EV valitsuse poolt eriolukorra kehtestamisele toimuvad Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse koolitused ja konverentsid otseülekandena. Kui oled sündmusele registreerunud, siis saadame Sulle mõni päev enne koolituse toimumist elektroonilised õppematerjalid, otseülekande lingi ning peale koolituse läbimist tekib võimalus soovi korral koolitust järele vaadata ning lektoritelt e-posti teel küsimusi küsida. Koolitused toimuvad otseülekande vormis eriolukorra lõppemiseni.


Koolituse eesmärk on selgitada, millised on võimalused palgata töötaja paindlike kokkulepetega. Millist vormi valida? Käsitleme erinevaid levinumaid variante, mis tingimustel saab Eestis täna palgata paindlikult inimesi. Samuti puudutame erinevate töövormide puhul tagatisi töötegijatele. Koolitusel tuuakse läbivalt näiteid tööõiguse kohtupraktikast.

Sihtgrupp:
Personalijuhid, juristid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja kohv koos suupistetega
 • 10:00 – 11:30 Paindlikkuse võimalused töölepingu kui töötaja jaoks kõige turvalisema lepingu alusel
  • Kas tehtavate tööde loetelu võib jääda määratletud üldsõnaliselt („ja muud seonduvad tööd“)?
  • Tähtajaline tööleping. Kuidas määrata tähtaega paindlikult? Näiteks tekib vajadus ajutise töökoormuse tõusu või projektitöö korral.
  • Tööaja paindlikkus. Erinevad kokkulepped töökoormuse ja töökorralduse osas nii igapäevase töö kui summeeritud tööaja korral. Mis olukorras on mõistlikud ajutised kokkulepped
  • tööaja kohta? Kuidas mõjutab tööaja arvestust tööaja summeerimise perioodi pikendamine pikemaks kui 1 kuu?
  • Töökoha paindlikkus. Kokkulepped töötamiseks mujal kui tavapärane töökoht.
  • Kaugtöö kui paindlik töö tegemise võimalus – mida tuleb silmas pidada?
  • Olulised kokkulepped töösuhtes, mida tasub määratleda võimalikult täpselt?
  • Muud paindlikkuse võimalused
 • 11:30 – 12:00 Toekas kohvipaus
 • 12:00 – 13:30 Töölepingu eristamine teenuse osutamise lepingutest
  • Peamised eristamise kriteeriumid, mille alusel tuvastada, kas tegemist on töölepinguga või võlaõigusliku teenuse osutamise lepinguga
  • Käsundusleping kui üks peamisi võlaõiguslikke teenuse osutamise lepinguid. Mis olukorras on mõistlik sõlmida käsundusleping? Millised õigused ja kohustused tekivad üldjuhul pooltel. Tasu ja leppetrahv. Millised on võimalikud vastutusega seonduvad nõuded käsunditäitja suhtes? Lepingu lõpetamise võimalused.
  • Töövõtuleping. Mis olukorras on mõistlik sõlmida töövõtuleping ja millised õigused ja kohustused tekivad üldjuhul pooltel? Tasu ja leppetrahv. Lepingu lõpetamise võimalused.
  • Miks tuleb alati hinnata, kas kokkulepe tehtava töö jaoks vastab valitud lepingu olemusele? Kellel on õigus ümber kvalifitseerida lepingut ja millised on varjatud töösuhte võimalikud tagajärjed?
  • Kas ja kuidas saab pooltel olla mitu lepingut korraga, nii tööleping kui võlaõiguslik teenuse osutamise leping?
  • Muud võlaõiguslikud lepingud. Praktikaleping ja töö vabatahtlikuna.
  • Millised uued töövormid on tekkinud? Platvormitöö kui digitaalse platvormi vahendusel tehtav töö, töötaja jagamine, töökoha jagamine, töö väljakutsel.

Koolituse läbinu teab paindlike töövormide erinevaid võimalusi ning juriidilisi nüansse.

Koolitaja:
Elina Soomets
M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist
Elina on tegelenud tööõigusega 1998. aastast, nähes töötajate ja tööandjate probleeme mitmekülgselt, sealhulgas ka töövaidluste lahendamisel. Tal on õigusalane kõrgharidus (õigusteaduste magister, Tartu Ülikool).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Millist lepingut sõlmida paindlike töösuhete korral? Jaga

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.