Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Mitteformaalne õppimine

Avaldatud: 24.08.2008 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Mõistmaks, mida kujutab endast mitteformaalne õppimine, on oluline teada ka selle erinevusi võrreldes formaalse ja informaalse õppimisega. 

Formaalõppe defineerimisega meil tavaliselt probleeme ei ole, kõik teavad, et see on see, mis toimub koolis; see on kuni teatud taseme või eani kohustuslik, teatud õppekavade alusel organiseeritud ja ühtse hindamissüsteemiga õppimine.

Informaalsega viidatakse tavaliselt igapäevaelus aset leidvale sotsialiseerumisele, tihti ettekavatsemata arenguprotsessile; see on see, kui õpitakse teiste eeskujusid järgides, televisiooniuudistest infot saades, reisimisel oma silmaringi avardades jne. 

MITTEFORMAALNE ÕPPIMINE on inimese teadlik arenemine sotsiaalses keskkonnas (east sõltumata). Erinevalt informaalsest õppimisest ei leia mitteformaalne õppimine aset juhuslikult. Mitteformaalne õppimine on eesmärgistatud, kuid vabatahtlikkuse alusel toimuv õpe, mis võib aset leida väga erinevates situatsioonides ja keskkondades, mille puhul õpetamine/koolitamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve. 

Õppimistegevusel on siin teatud eesmärgid, õppetegevus on neile vastavalt organiseeritud ja struktureeritud. Seega oluline alus õppimiseks on õppija motivatsioon. Õppimisprotsessi ülesehitus tugineb õppija eelnevatele kogemustele ja teadmistele ning enesetäiendamise vajadustele. Ideaalis on mitteformaalne õppimine kättesaadav ja jõukohane kõigile, olenemata varasematest õpikogemustest, oskuste-teadmiste tasemetest, majanduslikust olukorrast jms; 

Rohkem infot mitteformaalse õppimise kohta leiad www.mitteformaalne.ee

LOE EDASI

Täiskasvanute koolitus

Kirjuta kommentaar