Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Mõjutamisoskuste intensiivtreening

Kas olete kogenud oma töös, et olukord nõuaks justkui mõjusamaid võtteid suhtlemiseks, kuid teil ei ole mõjuvõimu partneri üle? Või tunnete, et julgusest ja suhtlemistehnikatest jääb puudu? Mõjutamisoskuste intensiivtreening võimaldab teil saada teadlikuks partneri mõjutamise võimalustest mõjuvõimuta kui ka treenida selleks vajaminevaid suhtlemisvõtteid.

Sihtgrupp:
Mõjutamisoskuste intensiivtreening sobib kõigile inimestele, kel tuleb igapäeva töös ette olukordi, kus on vaja pääseda mõjule oma sõnumiga, kaasata ja  mõjutada teisi oma ideid toetama ning muuta teisi inimese korduvat häirivat käitumist. Treeningu käigus harjutatakse nii üksikuid keerukamaid mõjutamisvõtteid kui treenitakse tervikolukordadeks.

Koolituse eesmärk on treenida mõjutamistehnikaid, et osalejad suudaksid teadlikult valida kohaseid suhtlemisvõtteid erinevates mõjutamiseolukordades.

Mõjutamisoskuste intensiivtreeningu tulemusena
suureneb eneseteadlikkus mõjutajana. Osalejad õpivad ära tundma keerukaid mõjutamisolukordi ja valima neile kohaseid mõjutamisstrateegiaid ja -mudeleid.

Koolituse läbinu

 • mõistab mõjutamise olemust ja tunneb ära situatsioonid, mis eeldavad mõjutamisoskuste kasutamist
 • mõistab oma loomupärast mõju ja oskab sellega arvestada
 • oskab planeerida tegevusi, saavutamaks oma eesmärgid
 • oskab valida õige mõjutamistehnika lähtuvalt inimtüübist ja/või situatsioonist
 • oskab saavutada oma seisukohtadele ja ettepanekutele tähelepanu ning toetuse
 • oskab kuulata ning paneb tähele mõju, mida avaldab
 • mõistab teiste huvisid ja probleeme, mis mõjutavad soovitud tulemuse saavutamist.

Kursuse läbija saab Täiskasvanu koolituse seadusele vastava tunnistuse õpiväljundite saavutamise kohta.

Koolituse sisu
Kaks koolituspäeva moodustavad terviku, esimesel päeval keskendutakse peamiste mõjutamismudelite, -võtete ja -tehnikate omandamisele. Teisel koolituspäeval treenitakse kõiki neid oskusi ja tehnikaid erinevates osalejate jaoks keerukamates olukordades nagu näiteks läbirääkimised, konfliktiohtlikud olukorrad alluvate, kolleegide või partneritega suhtlemisel jt.

 • 1 päev
  • Sissejuhatus ja eesmärgistamine
   • Mis on mõjutamine, millal seda vaja läheb ning milline mõjutajana olen? (eneseanalüüs, miniloeng, arutelu)
   • Keerulised mõjutamise olukorrad. Mõjutamise alane kompetentsus ehk mille poolest erinevad keskpärane ja suurepärane mõjutaja teineteisest. (miniloeng, grupiarutelu)
  • Mõjusa suhtlemise tunnused
   • Kehakeel ja usaldusliku mulje loomine, kontakti hoidmine partneriga. (Grupitöö, miniloeng, praktiline harjutus videotagasisidega).
   • Mõjutamise mudelid (sh mõjutamine võimu omamata) ja nende teadlik kasutamine. (miniloeng, praktiline harjutus).
  • Videoharjutuste analüüs
   • Grupiarutelu ja analüüs. (Tõhustatud, kolmekordne tagasiside).
   • Refleksioon ja õpikogemuse analüüs
  • Mõjutamise „tööriistakast“
   • Oskus valida ja kasutada sobilikke mõjutamistehnikaid ja mõjutamisoskuseid. (miniloeng, rollimäng ja juhtumite arutelu).
 • 2. päev 
  • Õpikogemuse refeksioon ja eesmärgistamine
   • (Eneseanalüüs, arutelu)
   • Keerulised mõjutamisolukorrad (miniloeng, grupitööd ja arutelu)
  • Mõjutamine keerulistes olukordades peamisi suhtlemisvõtteid ja mudeleid kasutades (valik koolitusel osalejate huvidest lähtuvalt):
   • ideede „müümine“,
   • konfliktiolukorra lahendamine
   • partneri korduva häiriva käitumise muutmine
   • meeskonna kaasamine ja innustamine
   • tagasiside andmine
    Praktiliste harjutuste ettevalmistus alagruppides, videoharjutuste salvestamine.
  • Videotreening kahes treeninggrupis koos tagasisidega
   • Psühholoogilise vastupanu ilmnemine mõjutamissituatsioonides. Vastupanu olemus, märgid, liigid ja põhjused. Kuidas käituda vastupanu korral, mida teha ja mida vältida? (miniloeng, praktilised harjutused)
  • Soovitused keerukates mõjutamissituatsioonides tegutsemiseks
   (grupitöö, arutelu)

   • Kokkuvõtted treeningust, arenguplaan mõjutajana.
    (eneseanalüüs, tagasiside analüüs).

Koolituse ülesehitus
on tempokas, teoorialoengud vahelduvad praktiliste ülesannetega. Praktiliste tegevuste, harjutuste, arutelude ja refleksiooni, osakaal on vähemalt 80% kogu koolituse mahust.

Õppimise intensiivistamiseks kasutatakse videotagasisidet. Osalejate eesmärke ja koolituse  õpiväljundeid monitooritakse kogu koolitusprotsessi vältel läbi erinevate refleksiivsete ja analüütiliste meetodite.

Koolitajad
Koolitajad Kadri Kõiv ja Mari-Liis Järg omavad suhtlemistreeneri kõrgemat taseme kutsetunnistust ja  täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust. Treeneritena on mõlemad juhendajad tegutsenud üle 15 aasta ja läbi viinud treeninguid ja videotagasisidega koolitusi erinevate ettevõtete töötajatele ja juhtidele.
„Usume, et läbi praktiliste oskuste treenimise on igaühel võimalik saada edukamaks mõjutajaks“

Koolitajad:
Kadri Kõiv
Äripäeva Akadeemia koostööpartner, DevelopDesign® koolitaja, konsultant
Kadri on töötanud koolitajana üle 15 aasta, peamisteks koolitusvaldkondadeks on meeskonna- ja juhtimistreeningud, töötajate arendamisega seonduv ning enesejuhtimise oskused (sh stressi ja läbipõlemise ennetamine). Omab suhtlemistreeneri riiklikku kõrgeimat kutsekvalifikatsiooni ja andragoogi kutset (EKR 7). Kadri on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige ning kutsestandardi töögrupi liige. Kadril on rikkalik kogemus koolitajatele mõeldud koolituste läbiviimise, sh suhtlemistreenerite väljaõpetamise alal. Konsulteerinud erinevaid organisatsioone sisekoolitussüsteemide ja (sise)koolitajate arendamise teemadel.

Mari-Liis Järg
DevelopDesign® esindav koolitaja, konsultant
Suhtlemistreeneri V (kõrgeima) ja andragoogi IV taseme kutsetunnistus. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu liige. Koolitanud ja konsulteerinud nii avaliku kui erasektori töötajaid, loonud ettevõtetele suhtlusstandardeid ning juhtimismudeleid. Mari-Liis omab mitmekülgseid kogemusi koolitajatele mõeldud erinevate koolituste, sh esinemisoskuste koolitustel läbiviimisel. Koostanud koolitajatele abimaterjale ning juhendanud (sise)koolitajaid. Viinud läbi uuringuid, mis käsitlevad koolitaja rolli grupiprotsesside juhtimisel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Mõjutamisoskuste intensiivtreening

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.