Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Motivatsiooni “nuppude” avastamine

Käesolev koolitus on eelkõige suunatud meeskonna ja organisatsiooni juhtidele, kelle ülesandeks on igapäevaselt enda töötajaid motiveerida ning innustada. Leiate antud lühikoolitusest ka nippe ja tehnikaid meeskonna- või organisatsioonisisese motivatsioonisüsteemi väljatöötamiseks või uuendamiseks.

Tänasel päeval ja turusituatsioonis on organisatsiooni kõige olulisemaks väärtuseks selle inimesed, kellele tuleb luua toetav ja motiveeriv keskkond. Paljud ettevõtted on hädas ühtse motivatsioonisüsteemi loomisel. Samas me teame, et puudub süsteem, mis mõjuks ühtemoodi motiveerivalt kõigile inimestele. Selleks, et töötajad tunneksid ennast väärtuslikuna ning oleksid motiveeritud, tuleb õppida oma inimesi tundma ja avastada just need „nupukesed“, mis neid kirega tööle innustavad.

Lühikoolituse eesmärgid:

 • Arusaam, mis on motivatsioon ning kus see paikneb?
 • Arusaam motiveerimise alustest ning oskus teist inimest läbi väärtuste motiveerida.
 • Oskus välja töötada meeskonna- või organisatsioonisisest motivatsioonisüsteemi.

Koolituse sisu:

 1. Sissejuhatus koolitusse ja mis on motivatsioon?
 2. Kas ja kuidas me saame teisi motiveerida?
 3. Motivatsiooni alus-väärtused. Mis on väärtused?
 4. Kuidas väärtused paiknevad inimese sees ja kuidas neid kindlaks teha?
 5. Juhtimisjuhtumi lahendamine: kuidas motiveerida töötajat?
 6. Inimese isiklikud ja organisatsiooni väärtused
 7. Tehnika meeskonnasisese motivatsioonisüsteemi väljatöötamiseks
 8. Disney mudel uute motivaatorite avastamiseks
 9. Koolituse kokkuvõte

Koolitus toimub veebipõhise õppena, iga loenguga on kaasas ka kokkuvõtlik materjal oluliste punktidega.
Peale ostmist on kursusele juurdepääs 90 päeva.

Koolitajad:
Karneliia Press Karneliia Press
Olen Karneliia. Kui lühidalt öelda, siis naine, kes on poole oma elust olnud juhendaja, õpetaja, koolitaja. Usun, et see on minu kutsumus. Midagi, mida ma teha oskan ja tahan pakkudes sellega eelkõige rõõmu nii iseendale, kui ka minu kuulajatele. Olen jõudnud eluetappi, kus „ees olev mets“ ei ole enam kaugelti takistuseks omades võimet näha ka kaugemale, sügavamale. Inimene oma seniste kogemuste ja harjumustega on unikaalne, nagu ÜKS puu metsas! Me oleme sarnased, kuid kahte täpselt ühesugust ei kohta! Ja ma OLEN õnnelik omades teadmisi ja oskusi igatüht mõista, toetada, nõustada, juhendada, kes seda vaid soovib.

Teekond selle teadmiseni on olnud pikk ja huvitav. Olen järginud traditsioonilist haridusteed – Põhiharidus, Keskharidus, Kutseharidus, Rakenduslik kõrgharidus ja Ülikool. Viimane neist oli Tallinna Ülikool. Enne oma kahe SÄRAVA kolleegi Kati ja Signega Aeternumi loomist töötasin esmalt pikalt avalikus sektoris koolitusjuhi ning sise- ja väliskoolitajana. Selle aja sisse mahub suur hulk esmaseid koolitaja õppetunde väga erinevate gruppide ees. Sagedased komandeeringud ja tõlgipäevad.

Aastal 2004 sai minust koolitaja erasektoris ning algasid NLP (neurolingvistiline programmeerimine) õpingud, kus saavutasin master practitioneri taseme. Kuid kuna pean väga oluliseks ka praktiku rolli, siis lisandus osaliselt igapäevatöö ellu ka personalijuhi amet teenindusettevõttes Klaasiteenindus AS.

Seega usun, et oman rikkalikku praktilist töökogemust nii koolitusvajaduse hindamisel, koolituste ettevalmistamisel, läbiviimisel, kui ka inimeste juhtimises.

Kati KreisKati Kreis
Hariduselt olen andragoog ning psühholoog. Naljatlemisi ütlen, et peast olen ma ikka raskekujuline psühholoog. Töötamaks sisekoolitaja/konsultandina olen omandanud lisaks suures mahus praktilisi psühholoogilisi täiendkoolitusi. Olen läbinud NLP (neurolingvistiline programmeerimine)-master practitioneri väljaõppe ja sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse. Olen töötanud koolitaja-konsultandina tänaseks kümme aastat. Enne koolitajana tegevuse alustamist olen olnud tegev erasektoris koolitusprojektijuhi ametikohal ning tegelenud erinevate rahvusvaheliste koolitusprojektidega. Kunagi olen alustanud teeninduse ja müügitööst, nii et ka teenindus- ja müügikoolitusi tehes julgen ennast praktikuks nimetada. Üldse iseloomustab mind, et lisaks teoreetilistele teadmistele, hindan kõrgelt praktilisi kogemusi ning ka minu koolitused on väga praktilise loomuga.

Sageli tuuakse välja minu oskust ka keerukas materjal sellisel viisil üles ehitada, et see on vajadusel ka kogenematutele koolitatavatele kergelt omandatav ning arusaadav. Seega oskan hästi leida sobiva suhtlemistasandi väga erinevate gruppidega – nii kogenud juhtide kui ka esmatasandi teenindajatega. Ise olen väga põhjalik koolitusprogrammide ettevalmistuse ja järeltöö osas ning hea organiseerimisvõimega – kolleegide ja tuttavate sõnul on kadestamisväärne minu oskus kõik tegevused mahutada vajaliku aja sisse ning teha seda kõike seejuures suurepärase kvaliteediga.

Koolituste läbiviimisel pean väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada teatud muutusi enda tööelus, enese sisemises häälestuses ning kokkuvõttes aitab see kaasa organisatsiooni terviklikule arengule. Samuti on minu jaoks oluline näidata inimestele organisatsiooni süsteemsust, kuidas üks valdkond on teisega seotud ja mille kaudu eelkõige jõuda soovitud muutuste saavutamiseni. Sõbrad iseloomustavad mind alatise positiivse ja särava olekuga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Interneti-põhised koolitused ja kursused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Motivatsiooni “nuppude” avastamine