Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Motivatsioonikoolitus “Muutuste juhtimine endas”

Koolituse eesmärk on algatada muutusi osalejate mõtte- ja käitumismustrites, et saavutada suurem motiveeritus uute eesmärkide poole liikumises

Sihtrühm:
müügi- ja teenindusspetsialistid, sotsiaal- ja pedagoogika valdkonna spetsialistid , keskastme juhid ning kõik antud teemast huvitatud isikud

Koolituse sisu:

 • Motivatsioon: mis see on ja kuidas tekib?
  • Mudeli “Logical Levels” tutvustus ja personaliseerimine osalejate vajadustest lähtuvalt; “Gremlinid” meie sees ja nendega toimetulek;
 • Muutuste algatamise psühholoogilised põhiprintsiibid:
  • tüüpilised mõttemustrid, muutust takistavad hoiakud, eelarvamused, kogemused ja hirmud ja nende ületamise võimalused erinevate võtetega;
 • Isiksus ja “lastetuba” – meie motivatsiooni takistajad ja käivitajad.
  • Tähelepanekuid ja näpunäiteid psühholoogi tööpraktikast;
 • “Mugavustsoonis” olemise võlud ja valud lühi- ja pikaajalises perspektiivis.
  • Muutuste tsükkel.
  • Iseenda, pereliikmete ja kolleegide toetamine, julgustamine ja muutusteprotsessi erineva intensiivsuse aktsepteerimine; praktilised harjutused “mugavustsoonist” väljumiseks;
 • Emotsioonide juhtimine muutusteprotsessis; tagasilanguste ennetamine;
 • Nutikad suhtlemistehnikad, mis aitavad suurendada eesmärkidele orienteeritust; tulla toime ambivalentsete tunnete ja vastupanuga ning leida eneseusku edasiliikumiseks;
 • Vastastikune usaldus ja autonoomia austamine: kuidas läbi selle saavutada paremaid tulemusi soovitud eesmärkidele lähemale jõudmisel

Koolituse läbimisel osaleja:

 • Analüüsib enda mõttemustreid, mis takistavad ja soodustavad sisemise motivatsiooni teket;
 • Teab iseenda “mugavustsoonis” olemise lühi- ja pikaajalisi tagajärgi;
 • Oskavad läbi sokraatilise eneseküsitlemise ja –sisenduste suurendada motivatsiooni

Õppemeetod: testid, grupitööd; mõtteülesanded; praktiliste psühholoogiliste ja coachingu meetodil kasutatavate tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis

Koolitaja:
Marju Koor
Psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener sertifitseeritud DiSC® konsultant ja koolitaja.Koolitaja lõpetas TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistri-kraadi 2010 a. Viimased 12 a. on töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandas suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai koolitaja DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Motivatsioonikoolitus “Muutuste juhtimine endas”

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.