Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Motiveerimine, töö tasustamine, tasusüsteem

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi töötasustamise põhimõistetest, töötajate motiveerimise võimalustest.

Sihtgrupp:
Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad

Koolituse sisu:

 • Motiveerimine
  • Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Alderfer, McClelland,Vroom, Herzberg)
  • Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu ostähtsus töötajate motiveerimisel
  • Ettevõtte motivatsioonisüsteem
  • Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme
 • Töötasu
  • Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa
  • Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid
  • Võrdõiguslikkuse printsiip
  • Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised
  • Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs
 • Tasusüsteemi seos ettevõtte äriprotsessidega
 • Tasusüsteemi loomise eesmärgid ja tingimused

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab koostada dokumente ja korraldada motiveerimis- ja tasustamisprotsessi.

Lektor:
Evert Kraav – Tallinna Ülikool, 2012, psühholoogia
Tallinna Tehnikaülikool, 2015, personalijuhtimine
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 8 aastat, koolitajana 4 aastat

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
  • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Motiveerimine, töö tasustamine, tasusüsteem