Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ms Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.
Koolituse sihtrühm on raamatupidajad, MS Exceli alg- ja baastasemel kasutajad, kellel on vajadus luua lihtsamaid tabeleid, teha päringuid olemasolevates tabelites ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone töö efektiivsemaks muutmiseks.

Eesmärgid:

 • Tabelarvutuse võlu avastamine! Saada selgeks Exceli tabelite loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada lihtsamaid Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
Üldine arvutikasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus MS Excelisse
  • tööraamat, tööleht, menüüd
  • tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?
 • Windows 10 omaduste kasutamine
  • failihaldus, kus failid asuvad
  • failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
  • failide otsingusüsteem
  • töö mitme aknaga, kahe kuvariga
 • Andmete märgistamine ja vormindamine
  • aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
  • hiirega liikumine ja märkimine
  • kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
  • lahtrite kujundamine vormingutega
 • Andmetüübid
  • andmetüüpide erinevad valikud
  • erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, %, tekst, …)
  • andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
  • andmetüübi muutmine ja eemaldamine
 • Töö lahtritega
  • andmeseeriad
  • kiirtäitmine
  • linkimine
  • külmutamine
  • peitmine
  • grupeerimine
 • Kopeerimine, kleepimine
  • lahtrite kopeerimine, kiirklahvid
  • kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
  • veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine
 • Töö tabeliga
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
  • tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
  • töölehe kopeerimine uude tabelisse
  • salvestamine uude formaati
 • Arvutused
  • valemite sisestamise ja arvutuste loogika
  • valemite kiirtäitmine
  • suhteline ja absoluutne aadress
  • arvutamine mitme töölehe piires
  • valemite auditeerimine ja jälitamine
 • Funktsioonid
  • SUMMA funktsiooni kasutamine
  • abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
  • ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN)
 • Lihtsamad statistilised funktsioonid
  • Keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
  • väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
  • andmete loendus (COUNT, COUNTA)
 • Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega
  • külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
  • andmete otsimine, asendamine ja lisamine
 • Lahtrite ja tabeli kujundamine
  • värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
  • automaatsed kujundused, lahtri laadid
  • tingimusvorming (Conditional Formatting)
 • Diagramm
  • diagrammi koostamine ja täiendamine
 • Printimine
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
  • prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused)

Tulemus.
Koolituse läbinu oskab:

 • luua ja kasutada erinevaid tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid
 • kasutada lihtsamaid funktsioone
 • kasutada väljavõtteid suurtest tabelitest
 • saada aru teiste loodud tabelitest ning kasutatud funktsioonidest ja valemitest
 • kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe.Heidi Sild

Koolitajad:
Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja (MS Office kontoritarkvara). Arvutikoolitaja alates 1997. a.

Arvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine. E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil.Arvo Saat Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ms Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.