Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ms Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.
Koolituse sihtrühm on raamatupidajad, MS Exceli alg- ja baastasemel kasutajad, kellel on vajadus luua lihtsamaid tabeleid, teha päringuid olemasolevates tabelites ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone töö efektiivsemaks muutmiseks.

Eesmärgid:

 • Tabelarvutuse võlu avastamine! Saada selgeks Exceli tabelite loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada lihtsamaid Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
Üldine arvutikasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus MS Excelisse
  • tööraamat, tööleht, menüüd
  • tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?
 • Windows 10 omaduste kasutamine
  • failihaldus, kus failid asuvad
  • failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
  • failide otsingusüsteem
  • töö mitme aknaga, kahe kuvariga
 • Andmete märgistamine ja vormindamine
  • aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
  • hiirega liikumine ja märkimine
  • kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
  • lahtrite kujundamine vormingutega
 • Andmetüübid
  • andmetüüpide erinevad valikud
  • erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, %, tekst, …)
  • andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
  • andmetüübi muutmine ja eemaldamine
 • Töö lahtritega
  • andmeseeriad
  • kiirtäitmine
  • linkimine
  • külmutamine
  • peitmine
  • grupeerimine
 • Kopeerimine, kleepimine
  • lahtrite kopeerimine, kiirklahvid
  • kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
  • veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine
 • Töö tabeliga
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
  • tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
  • töölehe kopeerimine uude tabelisse
  • salvestamine uude formaati
 • Arvutused
  • valemite sisestamise ja arvutuste loogika
  • valemite kiirtäitmine
  • suhteline ja absoluutne aadress
  • arvutamine mitme töölehe piires
  • valemite auditeerimine ja jälitamine
 • Funktsioonid
  • SUMMA funktsiooni kasutamine
  • abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
  • ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN)
 • Lihtsamad statistilised funktsioonid
  • Keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
  • väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
  • andmete loendus (COUNT, COUNTA)
 • Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega
  • külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
  • andmete otsimine, asendamine ja lisamine
 • Lahtrite ja tabeli kujundamine
  • värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
  • automaatsed kujundused, lahtri laadid
  • tingimusvorming (Conditional Formatting)
 • Diagramm
  • diagrammi koostamine ja täiendamine
 • Printimine
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
  • prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused)

Tulemus.
Koolituse läbinu oskab:

 • luua ja kasutada erinevaid tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid
 • kasutada lihtsamaid funktsioone
 • kasutada väljavõtteid suurtest tabelitest
 • saada aru teiste loodud tabelitest ning kasutatud funktsioonidest ja valemitest
 • kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe.

Koolitajad:
Arvo SaatArvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine. E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil. Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

Heidi Sild

Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert.

 • MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele
 • Microsoft Dynamics spetsialist.
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1997.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ms Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)