Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ms Excel raamatupidajatele – edasijõudnutele

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.
Koolituse sihtrühm on raamatupidajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ning kasutada arvutamiseks erinevaid Exceli funktsioone.

Eesmärgid:

 • Oskus efektiivselt korrastada andmeid ja teostada andmeanalüüsi! Saada selgeks Exceli töölehtede ja tabelite seoste loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • VAU! Kui lihtsalt saab väljavõtted Pivotis!
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada õigesti Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
MS Exceli kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused RP1: MS Excel raamatupidajatele või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Koolituse sisu:

 • Kuidas Excelis andmeid hoida ja hallata?
  • Kuidas kasutada muutuvaid (dünaamilisi) andmepiirkondi?
  • Andmepiirkonna muutmine tabeliks ja vastupidi
   • tabel kui dünaamiline andmebaas
   • automaatne lihtne statistika tabelitel
  • Andmetest väljavõtete tegemine
   Lihtne filter; täpsem filter (Advanced Filter)
 • Andmetüübid
  • millisel kujul on andmed?
  • kohandatud vormingud
 • Pivot – Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid ja –diagramme
  • liigendtabeli (PIVOT TABLE) loomine, muutmine ja kujundamine
  • graadiku kujundamine (PIVOT CHART)
  • andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes)
  • andmete esitamine protsendilises ja numbrilises väärtustes
  • filtrite, tükeldaja, ajaskaala kasutamine
 • Ümardamise funktsioonid
  • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR, CEILING
 • Ajafunktsioonid
  • tänane kuupäev funktsioonina (TODAY ja NOW)
  • kuupäevast aasta, kuu või päeva eraldamine (YEAR, MONTH, DAY)
  • nädalanumber funktsioonina (WEEKNUM)
  • tööpäevade arvutamine (NETWORKDAYS, WORKDAYS)
 • Tehted kuupäevadega
  • kuupäevade liitmine ja lahutamine
  • isikukoodist sünnikuupäeva koostamine (DATE)
  • sünnikuupäeva järgi vanuse arvutamine
  • tähtaja arvutamine funktsioonide (EDATE ja EOMONTH) abil
 • Tingimusfunktsioonid ja nende kombineerimine
  • funktsioonid (IF, AND, OR, TRUE, FALSE)
  • SUMIF, COUNTIF
 • Piirangute seadmine
  • sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang
 • Ühine koostöö
  • Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine
 • Tabelite väljatrüki ettevalmistus
  • Töö osalejate tabelitega, küsimused, vastused

Metoodika:
Koolitus on üles ehitatud probleemikesksele (problem-oriented) lähenemisviisile ning seisneb individuaalses praktiliste töövõtete harjutamises (hands-on method) kogu koolituse vältel.
NB! Üks osa koolitusest on reserveeritud osalejate Exceli probleemide lahendamisele ja küsimustele vastamisele.

Tulemus.
Koolituse läbinu oskab:

 • käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid
 • kasutada edasijõudnu tasemel erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida
 • Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe töös suurte andmetabelitega
 • koostada ja kasutada spetsiifilisi liigendtabeleid ja diagramme
 • korraldada optimaalselt väljatrükkiHeidi Sild

Koolitajad:
Heidi Sild, Tallinna Arvutikooli koolitaja (MS Office kontoritarkvara). Arvutikoolitaja alates 1997. a.

Arvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine. E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil.Arvo Saat Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

Jätkukoolitusena soovitame: Tabelarvutus ja andmete analüüs raamatupidajatele- meistriklass

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ms Excel raamatupidajatele – edasijõudnutele