Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

MS Exceli jätkukursus

Põhjalik koolitus neile, kel vajadus kastutada Exceli laiemat funktsionaalsust ning soov muuta töö efektiivsemaks.

Sihtgrupp:
Kellel on olemas töökogemus tabelarvutusprogrammiga ja kelle töö nõuab tabelarvutusprogrammi kasutamist.

Eelteadmised: osalemine eeldab Exceli põhikursusel käsitletavate teemade valdamist.

Programm:

 • Töökeskkonna (MS Excel) kohaldamine
 • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele:
  • töölehtede grupeerimine
  • valemid erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
  • absoluutne- ja suhteline aadress valemites, tekstivalemid
  • funktsioonide kasutamine (nt SUM, SUMIF, IF, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT, VLOOKUP, TODAY jt)
  • tabeli põhjalikum kujundamine, kujunduse kopeerimine
  • diagrammide koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
  • tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)
  • piirangute seadmine andmete sisestamisel
 • Eesmärgistatud otsing (Goal Seek)
 • Faili, töölehe ja tabeli kaitsmine
 • Ridade, veergude ja valemite peitmine
 • Tabelite analüüs:
  • ridade, veergude külmutamine, töölehe tükeldamine
  • suure tabeli printimine
  • veergude jagamine ja ühendamine
  • sorteerimine
  • filtreerimine
  • vahekokkuvõtted
  • risttabeli koostamine ja muutmine (Exceli tabelist)

Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab:

 • koostada dünaamiliselt seotud tabeleid ja neid kujundada vastavalt andmetüüpidele või lahtrite väärtustele;
 • kasutada erinevaid arvutusfunktsioone ja funktsioone kombineerides luua keerukamaid valemeid;
 • Tarmo_Rosenfeldtluua ja kujundada diagramme andmete illustreerimiseks;
 • analüüsida suuri tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja risttabeli võimalusi.

Koolitaja:
Tarmo Rosenfeldt,
BCS Koolituse lektor-konsultant.
Koolitusvaldkonnad: arvutikoolitus/kasutajakoolitus (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project; MS Outlook, LotusNotes).
Täiskasvanute IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 1983. aastast.

või
Margus Sakk
BCS Koolituse Andmeanalüüsi ja andmete visualiseerimise spetsialist. IT-alase täiendkoolituse läbiviimise kogemus alates 2001. a.

või
Nils Härsing (venekeelsel koolitusel)
BCS Koolituse lektor Valdkond: arvuti- ja kasutajakoolitus vene keeles (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project; MS Outlook, LibreOffice).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

MS Exceli jätkukursus