Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

MS PowerPoint põhikoolitus

Koolituse eesmärk on koostada professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud ja vajalikku infot sisaldavaid esitlusi.

Sihtrühm:
Juhid, müügijuhid, turundusjuhid, tootejuhid, tegevjuhid, pressiesindajad, koolitajad – kõik töötajad, kelle edukus sõltub esitlusettekande kvaliteedist, info edastamise loogilisusest, terviklikkusest ja esitamise efektsusest.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel, soovitav Arvutikasutaja baaskoolituse läbimine või samal tasemel teadmised ja oskused.

Sisu:

 • Töö alustamine:
  • esitlusettekande koostamise põhimõtted;
  • MS PowerPointi akna ülesehitus, vaated;
  • uue esitlusega alustamine, teksti ja märkmete sisestamine;
  • salvestamine.
 • Slaidide kujundamine:
  • teksti kujundamine, tausta kujundamine;
  • valmis kujunduspõhjade kasutamine;
  • oma slaidipõhja loomine.
 • Objektide lisamine:
  • piltide jm. graafika lisamine;
  • andmetabelite ja diagrammide lisamine;
  • organisatsiooni jm struktuuriskeemid.
 • Efektide lisamine, koostöö teiste programmidega:
  • slaidide järjekorra muutmine, slaidide peitmine;
  • nupud slaidide vahel liikumiseks (Action Buttons);
  • tekstidele ja objektidele liikumisefektide seadmine;
  • slaidivahetus, esitluse ajastamine.
 • Ettevalmistused esitluseks:
  • printimine (slaidid, jaotusmaterjalid, märkmed);
  • esitluse pakkimine.
 • Esitluse näitamine:
  • liikumine ettekande ajal, navigatsioonimenüü kasutamine;
  • esinejavaate kasutamine;
  • esitlemise „Head Tavad“.

Koolituse läbinu oskab:

 • esitlusettekande kavandamise ja loomise põhitõdesid;
 • luua enda esitlust ja kasutada ettevõtte standardpõhju;
 • kujundada slaide lihtsalt;
 • õigesti lisada slaididele pilte, tabeleid, skeeme;
 • lisada slaididele liikumisefekte;
 • slaidiprogrammi valmistada ette esitluseks;
 • slaidiprogrammi esitamise „Häid Tavasid“, st. oskab hinnata esitluse kvaliteeti.Heidi Sild

Koolitaja:
Heidi Sild, 
Tallinna Arvutikooli koolitaja (MS Office kontoritarkvara). Arvutikoolitaja alates 1997. a.

või
Mari Käis, Mari KaisTallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist. Microsoft Office kasutajakoolitused. On töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides. Arvutikoolitaja alates 1987. a.

või
Viivi Jokk

või
Arvo SaatArvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine. E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil. Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

Jätkukoolitusena soovitame: MS PowerPoint edasijõudnutele

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

MS PowerPoint põhikoolitus