Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

MS Word baaskoolitus

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused, kuidas koostada korrektseid tekste ja luua pilkupüüdvaid dokumente – koostada kirju, haldusdokumente ja muid tekste, näidates nende oskuste realiseerimist tekstitöötlussüsteem MS Word vahenditega. Samuti õpetatakse tekstitöötluse tehnikaid ja võtteid, mida tavaliselt iseõppimise teel selgeks ei saa, kuid mis on vajalikud kvaliteetse tekstitöö saavutamiseks, tõstes sellega arvutikasutaja digitaalse kirjaoskuse taset.

Dokumentide loomise ja erinevate tekstide ning kirjatükkide koostamisega puutuvad suuremal või vähemal määral kokku kõik arvutikasutajad. Kuigi igas dokumendis on esmatähtis selle sisu, tuleb professionaalse lõpptulemuse saavutamiseks kindlasti pöörata tähelepanu ka teksti ja dokumendi väljanägemisele (nt eesnime esitäht ei tohiks jääda rea lõppu ja perekonnanimi minna teisele reale jms olukorrad). Seega peaks iga dokumendi looja hoolitsema nii materjali sisulise kui ka õige visuaalse esituse eest.

Ajal, mil paberivaba asjaajamine muutub järjest populaarsemaks, on selge, et olemasolevate tekstidokumentide alusel luuakse uusi ja täiendatud dokumendi versioone või kasutatakse dokumendi osi mingi muu teksti koostamisel. Tulenevalt sellest tekib vajadus teksti vorminduse, dokumendi struktuuri ja disaini muutmiseks. Seda saab lihtsalt ja kiirelt teha aga siis, kui dokumendi loojal on head teadmised tekstitöötlusest, mida käesolev koolitus pakubki.

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku erinevate tekstide koostamise ja dokumentide loomisega – nii algajad kui ka tekstitöötluse kogemusega (näiteks sekretärid, juhiabid, assistendid, büroojuhid, referendid, projektijuhid, aga ka kõik teised spetsialistid ja soovijad). Meie pikaajalised tekstitöötluse õpetamise kogemused näitavad, et paljude arvutikasutajate tekstitöötluse oskused on üsna kesised, mistõttu töö tegemiseks kulutatakse tunduvalt rohkem aega kui vaja. Seetõttu on koolitusele oodatud ka kõik need, kes on küll juba tekstitöötlusprogrammide kasutajad, kuid on omandanud teadmised iseõppimise teel ja soovivad, et nende töö muutuks efektiivsemaks ja sujuvamaks. Koolitus on mõeldud just Teile, kui Te peate oluliseks, et loodud dokumendid näevad välja ka professionaalsed.

Eelteadmised ja oskused: Arvutikasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Koolituse sisu:

 • dokumendi sisuline struktuur
 • dokumendi loogiline struktuur
 • dokumendi füüsiline struktuur
 • MS Word töökeskkonna tutvustus
 • dokumendi loomine ja lehekülje seadete muutmine (lehekülje suurus, veerised, paigutusviis)
 • vaikeseadete muutmine
 • dokumendimallide tutvustus, dokumendi loomine malli põhjal
 • digitaalse kirjaoskuse arendamine: teksti sisestamise reeglid ja põhimõtted; tühikute ning kirjavahemärkide õige kasutamine (side- ja mõttekriips, sulud jms); klaviatuurilt puuduvate sümbolite sisestamine; tingimusliku poolitamise kasutamine; kiirkäskude ja trükiabide loomine
 • teksti toomine dokumenti teisest tekstifailist, internetist, e-kirjast
 • formaadipintsli kasutamine
 • liikumine dokumendis ja teksti aktiveerimine
 • teksti redigeerimine ja monteerimise võimalused (kopeerimine, lõikamine, kleepimine, teisaldamine, kustutamine), paigutamine ja lõikepuhvri kasutamine mitmete tekstiosade korraga kopeerimiseks
 • tekstiosa otsimise ja asendamise kasutamine
 • keele muutmine ja õigekirjakontrolli kasutamine
 • teksti ilmestamise võimalused ja nõuanded (font, suurus, stiil, sõrendamine, allajoonimine, värvimine, esiletõstmine jms)
 • lõikude vormindamine (joondamine, lõiguvahe, reavahe, lõigutaane, taandrida jms)
 • laadid ja teksti vormindamine laadide rakendamisega
 • laadide muutmine ja uue laadi loomine
 • täpp- ja numberloendite kasutamine ja nende muutmine laadide abil
 • tabelite loomine ja muutmine (ridade ja veergude lisamine ja kustutamine, lahtrite ühendamine ja tükeldamine, rea kõrguse ja veeru laiuse muutmine)
 • teksti lisamine tabelisse, teksti määrangud (vertikaalne ja horisontaalne joondamine) tabelis
 • tabelite kujundamine (joonte ja foonide lisamine) ja paigutamine dokumendis
 • kasulikku lisateavet tabelitest (tabeli joonistamine ja kustutamine, Exceli tabelid Wordis)
 • piltide lisamine dokumenti
 • piltide vormindamine (suuruse, paigutuse, mähkimise muutmine, kärpimine, ankurdamine)
 • dokumendi salvestamine, privaatse informatsiooni eemaldamine meta-andmetest ja dokumendi kaitsmine
 • dokumendi eksportimine PDF formaati
 • praktiline töö: algatuskirja malli põhjal dokumendi loomine, teksti lisamine ja vormindamine, tabeli lisamine ja kujundamine

Antud koolitus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel.

Koolituse läbinu oskab:
 • kasutada uusi teadmisi ning valida õigeid töövahendeid ja -võtteid, et teha oma tööd edaspidi kiiremini ja sujuvamalt, mis omakorda aitab kokku hoida aega
 • luua korrektseid ja muljetavaldavaid dokumente ning muid kirjatöid, mida on kerge lugeda ja mille tekste saab probleemidevabalt kasutada ka uutes dokumentides

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta. Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Koolitajad:
Arvo SaatArvo Saat, Tallinna Arvutikool OÜ direktor, juhatuse liige. IT-alaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide juhtimine. E-töökorralduse juurutamine Outlook-Exchange serverilahenduse baasil. Koolitusvajaduste kaardistamine, infosüsteemi kasutamise reeglite, juhendite ning “Heade tavade” väljatöötamine; IT-juhtide ja IT personali värbamine ning kompetentside hindamine. Juhtimiskogemus alates 1979. a. (tippjuht, ka personalidirektor, IT-juht, koolitusdirektor, arendusdirektor, haldusdirektor), arvutikoolitaja alates 1985. a., e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994. a.

Viivi Jokk, Tallinna Arvutikooli koolitaja
MS Office kontoritarkvara koolitaja baas- ja edasijõudnute tasemele. Microsoft Word spetsialist. Kujundus- ja küljendustarkvara kasutamine. CorelDRAW.
Kõrgharidus. Lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikuna. Arvutikoolitaja alates 1986. Msc, tehnikamagister TTÜ.
Töötanud TTÜ-s matemaatika ja ITK õppejõuna. Alates 1986-aastast TTÜ-s IT täiendusõppekeskuses.
Õpetamis- ja arendusvaldkondadeks on tekstitöötlus, tabelarvutus, esitluslused,küljendus- ja kujundus, e-raamatud, digitaaldokumendid jadigitaalne dokumendihaldus ning dokumendimallide loomine erinevatele asutustele.Pikaajaliine praktilise töö kogemus nendes valdkondades.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

MS Word baaskoolitus