Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Muudatused töötervishoiu ja -ohutuse seaduses: kohustused seoses töötervishoiu analüüsi, kaugtöö tingimuste ja terviseandmete töötlemisega

Koolituse eesmärk on anda organisatsiooni juhtidele, töökeskkonna spetsialistidele, personalijuhtidele ning teistele spetsialistidele uusi teadmisi seoses muudatustega töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Muudatused töötervishoiu ja -ohutuse seaduses panevad tööandjale edaspidi kohustuse korraldada töötervishoiuteenuse osutamine nii, et sellega koos analüüsitakse ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna. See tähendab lisaks senisele töötajate tervisekontrolli korraldamisele ka töötervishoiuarsti poolset ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimist ja ettepanekute tegemist töötingimuste parandamiseks, samuti tööandjate nõustamist töökeskkonna parandamisel ja töötajatele terviseedendamiseks soovituste andmist.

Seaduses täpsustuvad ka tööandja ja töötaja kohustused kaugtöö korral ohutu töökeskkonna tagamisel ning töötaja terviseandmete töötlemise regulatsioon, kui see on vajalik töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks.

Sihtgrupp:
Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, töökeskkonnaspetsialistid jt

Koolituse sisu:

  • ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüs
  • tööandja kohustus analüüsida ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna koostöös töötervishoiu arstiga
  • tööandja ja töötaja kohustused kaugtöö korral ohutu töökeskkonna tagamiseks
  • töötaja terviseandmete töötlemine
  • tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisega seonduvate raportite koostamine ja säilitamine.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljundina koolituse läbinu:

  • teab töötervishoiuteenuse osutamisest ja süsteemsest lähenemisest organisatsioonis, mis aitab parandada töökeskkonda, kaitsta töötajate tervist ja ennetada töötajate terviseprobleeme
  • teab tööandja ja töötaja kohustustest kaugtöö korral ohutu töökeskkonna tagamisel
  • teab töötaja terviseandmete töötlemisega seonduvaid nõudeid.

Koolitaja:
Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001 osutades töökeskkonna teenust nii suurtes kui väikestes ettevõtetes sõltumata nende tegevusalast. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus. Ta on kvaliteedijuht-siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Aastast 2014 on ta Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja.
Koolitajana proovib Veronika leida alati vastuseid osalejate küsimustele, vajadusel neid ka pärast koolitust täpsustades ja eraldiseisvalt vastates!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Muudatused töötervishoiu ja -ohutuse seaduses: kohustused seoses töötervishoiu analüüsi, kaugtöö tingimuste ja terviseandmete töötlemisega