Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019) – e-õpe

Koolitusel on detailselt välja toodud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend – TTOS) ja sellega seotud määruste muudatused alates 01.01.2019. Lisatud ka põhjendused, miks need muudatused tehti. Nii on parem mõista, mida edaspidi oodatakse tööandjatelt ja kuidas muudatust rakendada ettevõttes.
Lisasime õpetuse, kuidas tellida riigiteatajast teavitused oma e-postile, et tööga seotud seadusandluse muudatused (nt TTOS) hakkaksid e-postkasti jõudma.

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud:

  • Töökeskkonnaspetsialisti täiendõppeks
  • Töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppeks

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid, töötajate esindajad.

Õpiväljund: Koolituse läbinu teab Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend – TTOS) ja sellega seotud määruste muudatustest (alates 01.01.2019) seotud nõudeid ja oskab neid rakendada oma töös.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Lisaks on võimalus kooltavatel küsida lisaküsimusi, kui mõni teema vajab rohkem lahtirääkimist, kui hetkel e-koolitusel on teemat kajastatud.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus on Sotsiaalministeeriumis registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis on asutatud eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019) – e-õpe