Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Müügiesindaja koolitus

Eesmärk on anda teadmisi ja oskusi müügiesindaja tööks, et esindada tootjaid, teenusepakkujaid, jae- ja hulgimüüjaid suhtluses nii äri kui eraklientidega, toodete ja teenuste tutvustamiseks ning kasumlikuks müügiks olemasolevatele ja uutele klientidele ning tagada esindatava ettevõtte ärieesmärkide täitmine ja lojaalne kliendibaas.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud huvilised, kes soovivad tööle asuda müügiesindajana, kliendihaldurina, müügiedendajana ja vajavad müügitöö alaseid teadmisi tööle asumiseks või oma ettevõttes müügi edendamiseks. Eelnev müügitöö kogemus ei ole vajalik.

Kursuse sisu:

 • Sissejuhatus müügiesindaja töösse.
  • Müügiesindajale esitatavad nõuded;
 • Äri-eetika;
 • Organisatsioonikultuur ja suhtekorraldus.
  • Organisatsioonikultuuri mõiste ja olemus.
 • Klienditeenindusprotsess.
  • Teenindaja rolli ettevõtte esindajana.
  • Erinevad kliendid ja nende ootused.
  • Kliendisuhte loomine ja hoidmine;
 • Telefonimüük ja isiklik müük;
 • Turunduskanalid ja turundustegevused.
  • Koduleht.
  • Ärimeedia.
  • Kujundamine, masspostitused, kliendibaasi koostamine, uudiskirjad (nendega liitumine);
 • Müügistrateegia ja müügikorraldus.
  • Turuanalüüs.
  • Kliendivajaduste väljaselgitamine.
  • Segmenteerimine, väärtuspakkumine, tooteportfell.
  • Müügimeeskonna töö korraldus.
  • Müügiplaani koostamine, jälgimine ja täitmine;
 • Müügiprotsess.
  • Müügiprojekti juhtimine.
  • Müügitulemuste analüüs;
 • Müügipsühholoogia ja müügitehnikad.
  • Closingu tehnikad.
  • Juurde-, rist- ja lisamüük;
 • Meeskonnatöö.
  • Eduka meeskonnatöö põhimõtted.
  • Erinevate meeskonnaliikide dünaamika.
  • Grupikäitumise põhimõtted;
 • Suhtlemis- ja koostööoskused.
  • Eduka suhtlemise reeglid.
  • Eneseväljenduse peamised põhimõtted.
  • Kuulamistõkked ja eduka kuulamise reeglid;
 • Konfliktijuhtimine ja läbirääkimised.
  • Läbirääkimiste etapid ja strateegiad.
  • Konfliktide tekkimise, kujunemise ja lahendamise üldised seaduspärasused.
  • Konfliktide lahendamise strateegiad;
 • Arvutiõpe.
  • MS Word.
  • MS Excel.
  • MS PowerPoint.
  • Pilveteenused ning nende rakendused müügitöös.
  • Kliendibaasi haldamine;
 • Kliendisuhete juhtimine ja CRM.
  • Kliendihaldustarkvara kasutamine.
  • Kliendibaasi loomine.
  • Kliendi rahulolu kujunemise tegurid ning rahulolu mõõtmise põhimõtteid;
 • Tööalane korrektne eesti keel.
  • Eesti õigekeele reegleid.
  • Kirjakeele normide uuendused.
  • Sõnastus ja lausendusvead.
  • Uudissõnad;
 • Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites.
  • Sotsiaalmeedias turundamise töövõtteid ja võimalused.
  • Sotsiaalmeedia toimingute mõõtmise võimalused.
  • Ettevõtte positiivse kuvandi hoidmine;
 • Mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine.
  • E-kirja kirjutamise põhireeglid.
  • E-kirja atraktiivsemaks muutmine.
  • Müügipakkumise koostamine vastavalt sihtgrupile;
 • Kõnekunst ja toote esitlemine.
  • Veenev ja enesekindel kõne.
  • Korrektne suhtlus sise – ja välisklientidega.
  • Esinemisärevusega toimetulek.

Vaata ka koolituse õppekava

Koolituse maht: 96 tundi auditoorset, 36 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 20 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad:
Avo Treksler on omandanud oma arvutialased kogemused ja teadmised piirivalves, panganduses ja ettevõtjana. Õpetanud Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolledžis andmebaase ning arvuti kasutamist. Koostanud ja käidelnud mahukaid andmemassiive ning analüüsinud ja koostanud nende põhjal raporteid ning esitlusi.

Jane Suvi on omandanud Tartu Ülikoolis haridusteaduse magistrikraadi eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekaval 2010. aastal. Eesti keele ja kirjanduse õpetajana on ta töötanud 12 aastat, neist viimased 9 aastat Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis. Peale õpetamise on olnud kuus aastat õppenõustaja. Reitingu Koolituskeskuses on Jane Suvi eesti keele koolitaja olnud 2008. aastast. Täiskasvanute koolitaja kutse tase 6 on tal 2014. aastast. 2015. aastal oli Jane Suvi Tartumaa aasta koolitaja nominent.

Kaire Uusen (MA) on töötanud meediavaldkonnas viisteist aastat, kuni 2009. aastani ajakirjaniku ja toimetajana Eesti suurimas ajalehes Postimees ja selle online-portaalides ning seejärel viis aastat Äripäeva kontsernis erialaajakirjade vanemtoimetaja ja projektijuhina. Alates 2015. aastast teeb koostööd erinevate meediaväljaannetega, toimetab väga erinevaid tekste ja on ka Postimehe kolumnist. Enne meediavaldkonda töötas aastaid riigisektoris ja oli Mainori Kõrgkooli külalislektor.

Kairit Reiman on teenindustreener, kogemuskoolitaja, personalijuht ja teeninduskoolitus.ee asutaja.
Oma laialdasi kogemusi ja teadmisi, mis on saadud nii teenindaja kui ka personali- ja teenindusjuhi rollis, jagab Kairit pühendunult ja humoorikalt. Tema enda teenindusoskusi on hinnatud tiitliga Tartu Parim Teenindaja 2005. Kairit on osalenud aktiivselt züriiliikmena Eesti parimate teenindajate väljaselgitamisel.
Kairit iseloomustavad õppijad, kui väga lahedat, sõbralikku ja huvitavat koolitajat, kes suudab osalejaid kuulama ja huvitavaid grupiülesandeid tegema panna.

Kayvo Kroon
Eesti Maaülikooli sotsiaalteaduste magister, kes on kogu oma täiskasvanud elu veetnud ühel ja teisel moel arvutitega tegeledes. Arvutialaste koolitustega alustas juba 1990. aastal õppides tollal Tartu ülikooli füüsikateaduskonnas. Sellele järgnesid lektori ja administreerimise aastad Primex Mentori, Fontese ja Audentese erakoolide Tartu filiaalides. Nüüdseks põhitöökohaks on ITK nõuniku ametipost Elva Linnavalitsuses.

Helis Oidekivi on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala ning on praegu Tallinna Ülikooli magistrant. Ta on tegutsenud juba aastaid õpetaja ja koolitajana, andes teadmisi eesti keelest edasi nii eesti- kui muukeelsetele õppijatele, nii täiskasvanuile kui kooliõpilastele. Lisaks õpetamisele tegutseb Helis ka keeletoimetajana.

Leelo Saar on lõpetanud ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala (BA) Tartu Ülikoolis. Ta on alates 2012.a praktik personalivaldkonnas, omab kogemusi kontoritöö igapäevasest haldamisest kuni ettevõtte arendustegevuseni. Leelole meeldib töö inimestega ja inimestele. Leelol on Personalijuhi tase 6 kutsetunnistus, omandatud 2019 aastal.
Ennast iseloomustades meeldib Leelole mõtteviis: “Ole ise see muutus, mida näha soovid!”.

Liisi Laidre
Liisi omab 10 aastast tööpraktikat teeninduse- ja müügitööd valdkonnas. Osalenud mitmel müügivõistlusel edukalt. Liisi iseloomustab oma koolitusi järgevalt “Kõik, millest räägin ja mida jagan, on kas minu isiklike kogemuste tulemusel tehtud järeldused mida seon teooriate ja uuringutega, või siis läbi proovitud praktikad“
Koolitajana on tema keskmeks olnud teadlik ja efektiivne enesejuhtimine ning sellest lähtuvate praktikate rakendamine päriselus, nii klienditeenindaja kui ka müügiinimese rollis.

Mare Muskat
Andragoogika magister, koolitajakogemus alates 2007 aastast.
Teema- ja metoodikapädevus kasutusel ning täienenud Tallinna Majanduskoolis suhtlemisoskuste, projektijuhtimise, nõustamise ja eneseanalüüsi ainekursuste ning Tallinna Tööstushariduskeskuses suhtlemise, teeninduse-müügi ainekursustel. Äriühingutele on järjepidevalt toimunud suhtumist-suhtlemist-suhestumist toetavaid koolitusi. Eneseväljendus täiendatud Von Glehni Teatris improvisatsiooni-treeningutega.

Margus Rosin on väga laia silmaringiga ja huvitav koolitaja, kes on omandanud oma teadmised mitmetes ülikoolides õppides nii Eestis kui Inglismaal. Peamised kogemused ettevõtluse ja IT vallas on omandatud peale ISO27000 juhtiv audiitori kutsetunnistuse saamist. Tegutsenud Infoturbe ja IT-juhtimise vallas üle 15 aasta. On osalenud paljudesse ISKE rakenduse projektidesse nii ettevalmistuses kui ka auditeerimises. Pidevalt ennast täiendanud erinevate täienduskoolitustega infoturbe ja juhtimise vallas. Tema pikaajaline koolitaja kogemus võimaldab pakkuda huvitavaid koolitusi nii algajale arvutikasutajale, kui ka sisukaid ja praktilisi nõuandeid tippjuhtidele. Peamiselt on ta konsulteerinud keskmiseid ja suuremaid finants- ja tootmisettevõteid infoturbe ja äriprotsesside osas, kuid meeleldi lööb kaasa ka väikeettevõtluse, teeninduse ja kaubanduse sfääris. Tema tõelised lemmikud on StartUp-id.

Ott Alemaa
Ott on lõpetanud Tallinna 7. Keskkooli ning õppinud ärijuhtimist Taani- Eesti Ärikolledźisse ning psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Oma lõputööd tegi Ott spordipsühholoogia valdkonnas. Oti peamine töökogemus on müügi- ja klienditeeninduse juhtimise valdkonnas.
Koolitamist alustas ta suurettevõttes sisekoolitajana, saades selleks põhjaliku ettevalmistuse. Täna tegutseb Ott lisaks koolitamisele ärikonsultandi ja lektorina ning joogaõpetajana.

Urmo Reitav
On öeldud, et unistuste järgimine tähendab järgneda oma südame kutsele ning pole võimalik eksida, kui oma südant järgida. Urmo on seda ise korduvalt kogenud ja praktiseerib praegugi. Ta väärtustab avatust, loovust ja arengut. Urmo töökogemus on mitmekesine ja seotud eelkõige inimestele arengu- ja kasvutingimuste loomisega. Aastatel 2002-2017 töötamine noorsootöö lektorina nii Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias, Tallinna Ülikoolis kui ka Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Ta on koostanud arvukalt projektitaotlusi, neid juhtinud kui ka pannud end proovile projektide hindajana. SA Archimedes Euroopa Noored büroo on tunnustanud teda noortevaldkonna 2011.a koolitaja tiitliga ning samal aastal valiti ta TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengilemmikuks.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Müügiesindaja koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.