Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Müügilepingust tulenevate vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine

Koolituse eesmärk on anda praktiline ja põhjalik ülevaade, kuidas müügilepingulisi vaidlusi ennetada ja planeerida. Lisaks tagada õiguskaitsevahendite korrektne ja edukas maksmapanek, tunda ära nõuete esitamisega seotud kesksed probleemid ning vähendada õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud riske.

Koolitusel käsitletakse nii materiaal- kui menetlusõiguslikke küsimusi lähtudes värskeimast Riigikohtu praktikast, õiguskirjanduse arengutest ning praktikas enim tõusetunud probleemidest.

Praktilisi teadmisi jagab vandeadvokaat Arsi Pavelts, kes on spetsialiseerunud erinevate tsiviil- ja äriõiguslike vaidluste ennetamisele ja lahendamisele. Ta on alates 2005. aastast viinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas läbi õppetööd tsiviilõiguse, lepinguõiguse ning asjaõiguse ainetes, samuti osalenud Võlaõigusseaduse ja Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride koostamisel ning on ühinguõiguse revisjoni ekspertgrupi liige.

Sihtrühm:
Juristid, advokaadid, ettevõtete juhid, tegevjuhid, ekspordi-, tootmis-, ostu- ja müügijuhid, kes tegelevad müügi- ja ostulepingutega.

Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 12:00 Vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine müügilepingus
  • Müügilepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine
  • Müügilepingust tulenevad poolte kohustused
  • Müüja põhi- ja kõrvalkohustused, lepingueelsetes läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nende tähendus
  • Ostja põhi- ja kõrvalkohustused
  • Müügilepingu eristamine töövõtulepingust
 • 12:00 – 13:00 Lõuna
 • 13:00 – 15:00 Koolitus jätkub
  • Müüja kohustuste rikkumine. Ostja õiguskaitsevahendid: eeldused ja tagajärjed
  • Müüja poolt kohustuste mittetäitmine
  • Müüja poolt lepingutingimustele mittevastava (puudusega) asja üleandmine
  • Ostja õiguskaitsevahendid asja lepingutingimustele mittevastavuse (puuduse) korral
  • Ostja kohustuste rikkumine. Müüja õiguskaitsevahendid: eeldused ja tagajärjed
  • Ostuhinna tasumise kohustuse rikkumine
  • Asja vastuvõtmise kohustuse rikkumine

Koolitaja:
Arsi Pavelts
PhD, Advokaadibüroo NOVE, partner
Vandeadvokaat Arsi Pavelts on spetsialiseerunud erinevate tsiviil- ja äriõiguslike vaidluste ennetamisele ja lahendamisele. Ta on alates 2005 aastast viinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas läbi õppetööd tsiviilõiguse, lepinguõiguse ning asjaõiguse ainetes, samuti osalenud Võlaõigusseaduse ja Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride koostamisele ning on ühingõiguse revisjoni ekspertgrupi liige.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Müügilepingust tulenevate vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.