Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Muutuste agiilne elluviimine

Muutuste juurutamisel on äriedule otsene mõju. Koolitus aitab täiendada juhtimisvõtteid, mis võimaldavad ennetada vastupanu ja kommunikatsiooniprobleeme ning on suunatud operatiivsele tegutsemisele.
Koolituse eesmärk on edendada juhtimispädevusi, millest on kasu muutuste reaalsel elluviimisel.

Mistahes muutuste kavandamine ja elluviimine kipub tekitama pingeid ja mõnikord jäävadki suurepärased ideed poolele teele pidama. Enamasti on probleemi tuumaks inimlikud tõrked, kommunikatsiooniprobleemid ja järjekindluse hajumine. Aju eelistab sissetallatud rada ja on tundmatu suhtes umbusklik, samas kannustab meid uudishimu ja valmidus positiivsete väljavaadete nimel pingutada. Koolitusel vaatame, kuidas süsteemselt katsetades ja sprintide kaupa liikudes head plaanid reaalseteks edusammudeks muuta, ebamäärasusest tulenevaid probleeme ennetada ja kindla joonena meeskonna teotahet hoida.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige tiimijuhid, valdkonnajuhid, projektijuhid ja teised muudatuste/ümberkorralduste teostamise eest vastutajad.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab teadmisi psühholoogilistest teguritest, mis muutuste juhtimise protsessi mõjutavad;
 • on teadlik võimalustest, kuidas vastupanu ja kommunikatsiooniprobleeme ennetada;
 • on kursis agiilse juhtimise loogika ja võtetega, mille abil muutusi operatiivselt juurutada.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus arutelude, juhtumite lahendamise ja grupitööde kaudu.

Teemad:

 • Muutuste psühholoogia
  • Miks inimesed muutusi ühtaegu tahavad ja väldivad? Mis ajus toimub?
  • Muutuste ebaõnnestumise tagamaad
  • Mugavustsoonist välja – mida see päriselt tähendab?
  • Eksperimenteeriv mõtteviis äris ja riigijuhtimises
 • Vastupanu ja vääritimõistmise ennetamine – taktika ja suhtlusvõtted
  • Selge tähendus, tugev eeskuju, kaasamine, isiklik kasu
  • Motiveerivad suhtlusvõtted, mis soosivad vastutuse võtmist ja edasiliikumist
  • Ebaõnnestumised rambivalgusse
 • Agiilne muutuse elluviimise strateegia – rohkem kasu väiksema kuluga
  • Spiraalne SPRINT kui tõhus protsessijuhtimise vahend
  • Kojuvõtusõnumid ja kokkuvõtted

Õppemeetodid: grupitöö ja arutelu, loeng, praktilised harjutused, kogemuste jagamine, juhtumianalüüsid.

Lisainfo:
Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et värske teadmine või kogemuse mõtestamine uudse nurga alt saab koheselt ka praktilise väljakutse. Selgituste, näidete, osalejate kogemuste kaasamise ja ülesannete lahendamise kombineerimine loob reaalset tööalast väärtust.

Koolituse praktilist osa toetab J. Knapi raamat “Sprint”, mis ilmus Äripäeva Raamatuklubi poolt eesti keeles 2017. aastal. Rohkem infot raamatu kohta saab lugeda siin.

Ajakava:

 • 09:45 -10:00 – Kogunemine
 • 10:00 -11:30 – Koolitus
 • 11:30 -11:45 – Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 – Koolitus
 • 13:15 -14:00 – Lõuna
 • 14:00 -16:00 – Koolitus

Koolitaja:
Eva-Maria Kangro on psühholoogiadoktor ja ettevõtja. Tema missiooniks on aidata luua edu, suunates inimesi rakendama teaduspõhise psühholoogia ja kaasaegse neuroteaduse tarkusi. Tal on 10-aastane pagas HR-ettevõtte Psience partneri, koolitaja ja uuringuvaldkonna vedajana. Lisaks on ta toetanud neuro- ja käitumisteadustel põhineva virtuaalreaalse esinemisoskuste treeningkeskkonna Limelight turuletoomist. Alates 2016. aastast aitab Eva-Maria Interim Gene partnerina organisatsioonidel vajalikke muutusi algatada ja neid agiilselt läbi viia. Eva-Maria kogemus uurija, koolitaja ja ettevõtjana eri valdkondadega kokku puutudes on näidanud, et tänases ärikeskkonnas on eelis neil, kes tegutsevad kui uudishimulikud ja kriitilised teadlased – tundlad püsti, paindlikult, kaasavalt ja järjekindlalt.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Muutuste agiilne elluviimine