Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Nõuete aegumine praktikas

Koolituse eesmärk on käsitleda nõuete aegumise ja tasaaarvestuse viimase aja praktilisi probleeme. Koolitus baseerub suures osas teemakohaste uute Riigikohtu lahendite analüüsil. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist ja tasaarvestust käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

Sihtgrupp:
Advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt, kes tegelevad nõuetega.

Programm:

 • 9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00 – 16.00
  • Aegumise õiguslik tähendus
  • Aegumise kohaldamine, sh millised nõuded ei aegu
  • Aegumise vastuväite esitamine
  • Kohtu poolt aegumise kohaldamine
  • Aegumine ja hea usu põhimõte
  • Aegumistähtaja piiritlemine teistest tähtaegadest
  • Aegumistähtaja määramine ja sissenõutavus
  • Aegumistähtaja pikendamine ja lühendamine
  • Aegumistähtaegade süsteem
   • Lepingust tulenevate nõuete aegumine
   • Seadusest tulenevate nõuete aegumine
   • Aegumise erijuhud
  • Kõrvalnõuete aegumine
  • Aegumine nõude osalisel esitamisel
  • Aegumine tahtliku rikkumise korral
  • Aegumine lepingu ülesütlemisel
  • Aegumine solidaarsusvõlgnike, sh käendaja puhul
  • Lepingulise kahju nõude aegumine
  • Aegumine müügilepingust tulenevate nõuete puhul
  • Aegumine töövõtulepingust tulenevate nõuete puhul
  • Aegumine üürilepingust tulenevate nõuete puhul
  • Lepinguvälise kahju ja alusetu rikastumise nõuete aegumine
  • Täitedokumendist tuleneva nõude aegumine
  • Aegumise tähtaja peatumine
  • Aegumise tähtaja katkemine
  • Aegumine pankrotimenetluse, võlgade ümberkujundamise ja saneerimise puhul
 • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30 – 11.45 kohvipaus;
 • 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

Koolitaja:
Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Lisainfo:
Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida. Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Nõuete aegumine praktikas

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.