Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õhk klaariks – probleemi lahendamise töötuba

Pingeid, probleeme või „paksu“ õhku on aeg-ajalt igas organisatsioonis ning tihtipeale ei leita üles või ei teadvustata, mis võivad olla tekkinud olukorra põhjusteks ja kuidas sellest välja tulla.
Probleemi lahendamise töötuba on see koht, kus vaadatakse asjadele koos kõrvalseisja abiga otsa ning üheskoos suunatakse pilgud tulevikku, et jõuda meeskonnaga ühele lehele ning astuda edasi samas rütmis. Isegi kui probleem ei tundu hetkel väga tõsine, võib hea ennetustöö pikas perspektiivis palju kasu tuua.

Sihtgrupp:
Kõik organisatsioonid, kes tunnevad, et vajaks hetkeks aja maha võtmist ning lahendada olemasolevaid probleeme, et tugevamalt edasi minna. Soovituslik grupi suurus on kuni 15 inimest.

Tulemus:
Töötoa aluseks on konfliktide lahendamise mudel S.C.O.R.E, mille abil jõutakse probleemi olemuseni, selle tuumani ning ka lahendusteni. Meeskondliku töö tulemusena jõutakse ühise ideaalpildini ning ka konkreetsete tegevusteni, kuidas sinna jõuda. Probleemide lahendamine aitab organisatsioonil kui tervikul edasi liikuda ning muuta meeskonda seeläbi tugevamaks ja efektiivsemaks. Töötoa tulemusena õpitakse kasutama probleemi lahendamise mudelit, mida saab edaspidi kasutada ka oma igapäevatöös.

Maht:
Töötoa mahuks on 16 akadeemilist tundi.

Teemad:

  • Milline on probleemi põhjustatud hetkeolukord?
  • Milline oleks see ideaalne olukord, kuhu tahetakse jõuda?
  • Mida teatud muutused kaasa võivad tuua?
  • Mis meid tänasesse olukorda toonud on?
  • Kuidas hetkeolukorrast edasi minna?

Töötoas kasutatavad meetodid:
Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, rollimängud, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

Koolitajad: 
Hanna Jõgi, PersonaliDisain OÜ tegevjuht, organisatsioonide konsultant, koolitaja ja coach.

Hanna JõgiHanna Jõgi on töötanud nii era- kui kolmandasektori organisatsioonide konsultandina alates 2006. aastast. Lisaks on tema kogemustepagasis ka töö kommunikatsioonivaldkonnas, erineva iseloomuga projektide algatamine ja juhtimine, strateegiate väljatöötamine organisatsioonide jaoks ning alates 2013. aastast PersonaliDisain OÜ juhtimine. Paralleelselt tegeleb ta ka koolitamisega organisatsioonide efektiivset toimimist toetavatel teemadel ning lahenduskeskse meeskonna coachinguga.

Hanna on lõpetanud Tartu Ülikoolis turunduse ja juhtimise ning suhtekorralduse erialad, magistrikraadi omandanud Tallinna Tehnikaülikooli personalitöö ja -arenduse erialal ning täiendanud ennast töö- ja organisatsioonipsühholoogia alal. Ta on läbinud NLP Practitioner (Neurolingvistiline programmeerimine), LAB Profile Practitioner (Language and behavior profile), Lahenduskeskse coachingu (Erickson College) väljaõppeprogrammid.

Marili Lenk, PersonaliDisain OÜ, organisatsioonide konsultant ja koolitaja.

Marili LenkMarili Lenk on varasemalt Eesti Vabaharidusliidu koolituskeskuse juhatajana töötades tegutsenud
täiskasvanute koolituse valdkonnas ning tegelenud mitmete erinevate koolitusprojektidega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. Veidi üle kolme aasta on ta töötanud ka noorte karjäärinõustajana.  Lisaks on ta jooksvalt koolitanud ka näiteks sotsiaalmeedia ja karjäärinõustamise teemadel ning viinud läbi töötube töötutele ja noortele.

Marili on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal.

Personalidisaini konsultandina on tema peamisteks tegevusaladeks organisatsioonide nõustamine kogu personalijuhtimise tervikprotsessi ulatuses, olles ettevõttele toeks ja abiks läbi erinevate tegevuste nagu värbamine, koolitamine, uuringud, hindamissüsteemide loomine jne.

Loe probleemide ja konfliktide lahendamisest meie blogist!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

PersonaliDisain OÜ klientideks on pigem väiksemad ettevõtted, kellel on aeg-ajalt vajadus strateegilise personalijuhtimise nõustamise ja teenuste järele ning kes soovivad seda saada paindlikult ja täpselt vastavalt oma ootustele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õhk klaariks – probleemi lahendamise töötuba