Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õhtune raamatupidamise algkursus

Kampaania! Soodsam hind ja pikem kursus!
Raamatupidamise algõpe kõigile, kes soovivad lähemalt kokku puutuda raamatupidamisega.

Majandusarvestuse Keskusel on üle 25-aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub meie kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid, raamatupidamise aastaaruande koostamise juhendit ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

48 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja kodused ülesanded annavad huvilistele hea võimaluse astuda esimesi samme raamatupidaja erialal. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhtega on kuulajad alati rahule jäänud.

Loenguid salvestatakse ja puudutud tunde saab järele vaadata veebis (Youtube). Soovitame osalejatel käia kohal kõigis loengutes. Algteadmiste omandamine on kõige efektiivsem kontaktõppes. Loengud on üles ehitatud ja teemasid võetakse läbi järjekorras lihtsamalt keerulisemale. Kontaktõppes saab lektor individuaalselt anda täiendavaid selgitusi või -ülesandeid, kui mõni teema osutub keeruliseks ning osalejal on võimalus kohapeal vajadusel esitada lisaküsimusi või saada abi ülesannete lahendamisel.

Sihtgrupp:

 • Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.
 • Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.
 • Väike- ja perefirmade juhid ja raamatupidajad.
 • Ettevõtjad.

Kursuse eesmärgiks on õppida selgeks:

 • raamatupidamise põhitõed ja terminoloogia;
 • kahekordne kirjendamine;
 • vajalik dokumentatsioon;
 • väiksemas äriühingu raamatupidamise korraldamine.

Programm:

 • 1. – 3. õppepäev Lektor: Toomas Schipai
  • Sissejuhatus.
  • Raamatupidamise algtõdede tutvustamine.
  • Terminoloogia.
  • Bilanss.
  • Kahekordne kirjendamine.
  • Bilansis toimuvad muudatused.
  • Äriseadustik.
  • Äriühingute liigid ja nende erinevused.
  • Aktsia- ja osakapital.
  • Sissemaksed aktsia- või osakapitali.
 • 4. – 6. Õppepäev Lektor: Margus Tirp
  • Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus.
  • Ostuarveldused.
  • Laoarvestus.
  • Inventuurid.
  • Dokumentatsioon.
  • Müügiarvestus.
  • Kulud.
  • Käibe- ja tulumaks.
 • 7. õppepäev  Lektor: Toomas Schipai
  • Palgaarvestus.
  • Sotsiaalmaks.
  • Ravikindlustusmakse.
  • Üksikisiku tulumaks.
  • Maksuvaba tulu arvestus 2018.
  • Töötuskindlustusmaksed.
  • Erisoodustused.
  • Töölähetused.
  • Isikliku sõiduauto kasutamise kulud.
  • Tööandja sõiduauto maksustamine 2022.
 • 8. õppepäev Lektor: Margus Tirp
  • Dividendide arvestus.
  • Rendiarvestus.
 • 9. – 10. õppepäev  Lektor: Margus Tirp
  • Põhivara, amortisatsioon.
  • Tootmise ülesanne.
 • 11. ja 12. õppepäev Lektor: Toomas Schipai
  • Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted.
  • Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne.
  • Pädevustest.

Kursuse maht on 64 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd). Kursusel antakse osalejatele koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

 • on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;
 • oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;
 • on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;
 • omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;
 • oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 • tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
 • oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

Raamatupidaja algkursuse õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6. Kursus lõpeb 20 küsimusest koosneva testiga ja osaleja saab tunnistuse, mis sisaldab käsitletud teemade loetelu.

Koolitajad:
Toomas Schipai
Lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja.

Margus Tirp
Lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. PKL AS pearaamatupidaja. Raamatupidaja algkursuse õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6.

Lisainfo:

 • Meie kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.
 • EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Maksumus sisaldab loenguid, mahukat jaotusmaterjali ja kohvipause.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Majandusarvestuse Keskus on täiskasvanute koolituskeskus, mis pakub majandusarvestuse alast alg- ja täiendkoolitust Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narva-Jõesuus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õhtune raamatupidamise algkursus