Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ohutusjuhendite ja töötervishoiualaste dokumentide koostamine

Tööohutusalne dokumentatsioon korda – kuidas seda teha?

Tavapäraselt ei võimalda töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnise väljaõppekoolituse piiratud maht osalejatega piisavalt ja neile vajalikul määral praktiliselt harjutada tööohutusalase dokumentatsiooni koostamist, mida osalejad oma igapäevatöös peale koolituse läbimist vajavad. Koolituse eesmärgiks ongi abistada töökeskkonnaspetsialisti tööohutusalase dokumentatsiooni ettevalmistamisel ja haldamisel. Muuhulgas tutvustatakse seadusandlusest tulenevaid nõudeid töökeskkonna ja tööohutusalase dokumentatsiooni vormistamisele.

Koolituse sisu:

 • Millised on vorminõuded ja tähtajad –
  • Töökeskkonna struktuurid (töökeskkonnaspetsialisti määramine, töökeskkonnavolinike valimised)
  • Töökeskkonnanõukogu liikmete määramine
  • Esmaabiandjate määramine
  • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Tööõnnetuse uurimisega seonduv dokumentatsioon
 • Tervisekontrolliga seonduvad dokumendid
 • Sisekontrolli korraldus (protseduuri/juhendi näidised) –
  • Sisekontrolli plaan
  • Terviseriskide vähendamise ja ennetamise tegevuskava
 • Riskianalüüsiga seotud dokumendid, näited vormistamisest
 • Tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe, ohutusjuhendid ja koolituste registreerimine
 • Isikukaitsevahendite väljastamine
 • Osalejad saavad koolituselt hulgaliselt näidiseid vormidest ja ohutusjuhenditest

Koolitaja:
Krista Silbaum
Tegev tööohutusteemade lektorina tööohutusalastel koolitustel Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Kaasik Koolitused OÜ-s ja RA Koolitused OÜ-s.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ohutusjuhendite ja töötervishoiualaste dokumentide koostamine