Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õiguse alused projektijuhtidele

Praktiline ülevaade õigusest ja lepingutest projektijuhtidele
Projektijuhi õigusalaste baasteadmiste olemasolu vähendab võimalusi projekti takerdumiseks probleemidesse, aidates lihtsamini tuvastada olukordi, kus on tarvis küsida juristi nõu.

Projektijuhi töö eeldab paljude osapooltega (partnerid, tellija jt) suhtlemist, kokkulepete tegemist ja ülesannete koordineerimist. Projekti kulg võib aga takerduda, kui kokkulepetest ei peeta kinni, räägitakse üksteisest mööda või ka väga paljude muude asjaolude kokkulangemisel. Mida mahukam on projekt, seda rohkem on ka lepinguid, reegleid jm õiguslikke tegureid, milles orienteerumine ei pruugi olla lihtne ja vahel ei pruugi nende olemasolu meeldegi tulla. Projektijuhi ülesanne on jälgida, et kõik toimiks ka õiguslikus mõttes korrektselt ja et teadmatuse ja ebatäpsuse tõttu ei tekiks projektile ja hiljem organisatsioonile kahju.

Seepärast on projektijuhtimise õnnestumise üks eeldus õigusalaste baasteadmiste omamine. Teadmised alljärgnevatest teemadest teevad projektijuhti enesekindlamaks ning tema töö sujuvamaks:

 • mis vahe on kokkuleppel ja lepingul,
 • kas suuline leping on leping,
 • kes vastutab erinevate töölõikude eest,
 • mis on töövõtu- ja töölepingu vahe,
 • mis on konfidentsiaalsus ja
 • kuidas tagada olulise informatsiooni turvalisus.

Koolitus „Õiguse alused projektijuhtidele“ on osa koolitusprogrammist „Professionaalne projektijuhtimine

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise tööd puudutavaid õiguslikke küsimusi, et teha oma tööd korrektselt ja õiguspäraselt ning tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse eesmärk
on anda teadmised projektijuhtimise tööd puudutavatest õigusalastest teemadest, et koostöö erinevate osapooltega oleks sujuv ja korrektne ja et projektijuht suudaks tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Koostab kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida,
 • saab ülevaate projektijuhtimist üldiselt puudutavatest juriidilistest teemadest,
 • mõistab juriidilise korrektsuse tähtsust projektitöös,
 • oskab tuvastada õiguslikult olulisi olukordi ja vajadusel küsida abi oma organisatsiooni juristidelt.

Tulemusi hinnatakse koolituse arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse jooksul loob iga osaleja endale kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida igapäevatöös rakendada. Lisaks saavad osalejad kaasa koolituse teoreetilise osa materjalid.

Koolituse sisu:

 • Mis on õigus? Mis on leping?
  • Mis on õigus?
  • Mis on leping?
  • Lepingu vormid.
  • Mis leping on projektijuhtimise leping?
  • Mis lepingud on projektis?
   Kasutatavad meetodid: loeng, näidete analüüs, arutelu
 • Lepingu elukaar
  • Lepingu ettevalmistamine
  • Lepingu täitmine
  • Millal leping lõpeb?
  • Lepingu muutmine
   Kasutatavad meetodid: Loeng, näidete analüüs, arutelu
 • Erimeelsused ja vaidlused
  • Probleemid lepingu täitmisel
  • Kahju ja vastutus
  • Sanktsioonid
  • Milline näeb välja üks kohtuvaidlus? Vahekohtud
   Kasutatavad meetodid: loeng, näidete analüüs, arutelu
 • Muud seonduvad küsimused
  • Tööõigus
  • Töövõtulepingu ja töölepingu vahe
  • Konfidentsiaalsus, infoturve
   Kasutatavad meetodid: loeng, näidete analüüs, arutelu

Koolituspäeva ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Ott Saame
Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige
Ott Saame on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja on Eesti Advokatuuri liige. Ott omab pikaajalist kogemust ehitus- ja kinnisvaraõiguses ning tegeleb erinevate lepingu- ja äriõiguse alaste küsimustega. Otil on 20-aastane kogemus ettevõtete juriidilise nõustamise vallas ning ta omab põhjalikku teadmistepagasit ja kogemust sellest, millised probleemid võivad projektijuhtimise tasandil tekkida ja kuidas ära tunda projekti elluviimisel ette tulevaid õiguslikult olulisi olukordi ning nendes käituda.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õiguse alused projektijuhtidele