Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õigusest mittejuristile

Koolituse eesmärgiks on anda praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist ja õiguse põhimõistetest.

Sihtrühm:
Õigushariduseta töötajad, kes puutuvad oma töös kokku õigusloome või õiguse rakendamisega.

Teemad:

 • Õiguse olemus, võrdlus erinevate käitumisnormidega.
 • Eesti õiguse süsteemi tutvustus: avalik ja eraõigus (peamised alavaldkonnad), õigusharude põhimõtted ja –mõisted.
 • Õigusnormi ehitus ja normi praktiline rakendamine.
 • Õiguse rakendamise põhiprobleemid.
 • Õiguse allikad, sh kuidas õigust leida ning mida peale õigusnormi veel vaja läheb.
 • Õigusallikate olemus ja hierarhia. Üldakt ja üksikakt.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu eristab riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse eesmärke ning toiminguid:

 • Omab ettekujutust õiguse olemusest, sh erisusi võrreldes teiste käitumisreeglitega.
 • Teab Eesti õigussüsteemi ja selle põhimõisteid.
 • Oskab leida õigusallikaid ning muid õiguse rakendamiseks vajalikke materjale.
 • Tunneb õigusnormi struktuuri ja rakendamise metoodikat.

Ajakava:

 • 9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
 • 10.00 – 12.00 I sessioon.
 • 12.00 – 12.45 Kohvipaus.
 • 12.45 – 14.30 II sessioon.
 • 14.30 – 14.45 Lõuna restoranis Kompass.
 • 14.45 – 16.15 III sessioon

Meetodid:
Loeng, arutelu, mõtteharjutused ja jooksvad praktilised ülesanded.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö läbiviimiseks sisustatud ruum koos vajamineva õpptehnikaga.

Osalejate arv:
Kuni 24 osalejat.

Õppematerjalide loend:
Koolitusteemasid kajastav kirjalik materjal slaididena, mis käsitleb Eesti õigussüsteemi ülesehituse olulisi põhimõtteid ja –mõisteid koos õiguse rakendamise küsimustega.

Kooliaja:
Risto-käbiRisto Käbi on vandeadvokaat, kes tegutseb õigusnõustamisega alates 2000. aastast. Ta omab praktilist kogemust ja sügavaid teadmisi mitmetes õigusvaldkondades nii era- kui avalikus õiguses. Koolitaja on läbi ja lõhki praktik, kes oskab teha ka keerulised õigusküsimused lihtsasti mõistetavaks. Õigushariduse omandas koolitaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta on ennast täiendanud Helsingi Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Risto Käbi on hinnatud lektor. Ta on õpetanud Sisekaitseakadeemias õiguse alusaineid ning haldus- ja riigiõigust. Tagasiside temale kui lektorile on olnud väga hea – teda on tunnustatud aasta parima õppejõu nimetusega.

Lisainfo:
Hind sisaldab makse, kohvipause ja lõunasööki.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õigusest mittejuristile