Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õigusloome metoodika koolitus

Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikud omandanud teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Koolituse sisu:

 • Õiguloome metoodika ja normitehnika olemus, mõiste, tähtsus
 • Õigustloov akt, üld- ja üksikaktide vahetegu
 • Õigusnormi olemus, elemendid, liigitus
 • Õiguse süsteem, üldine õigus ja kontinentaalõigus, õiguse perekonnad. Avalik õigus ja eraõigus, õigusharud ja õigusinstituudid
 • Õigusloome üldpõhimõtted
 • Õigusaktide hierarhia. Põhiseadus, välislepingud, konstitutsioonilised seadused ja lihtseadused
 • Õigusaktide süsteem, õigusakti materiaalne ja formaalne külg
 • Õigusaktide kehtivus ajas ja ruumis
 • Õigusloome, kui protsess. Õigusloome korraldus ja staadiumid
 • Õigustloova akti ülesehituse põhimõtted
 • Õigustloova akti elemendid ja ülesehituse üksused: osad, peatükid, jaod, jaotised, paragrahvid, lõiked punktid
 • Õiguskeel ja sätete sõnastamine

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Jüri Heinla Kümme aastat, aastatel 1995 kuni 2005, juhtis Jüri Eesti Vabariigi Riigikantselei õigusloome osakonda, sisuliselt Vabariigi Valitsuse õigusteenistust. 2005. aastast juhib ja arendab Jüri Eesti ametlikku väljaannet Riigi Teatajat.
Jüri on olnud põhiautoriks avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse, arhiiviseaduse ja Riigi Teataja seaduse ettevalmistamisel ning osalenud mitmete Eesti teabeõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel, nagu näiteks digitaalallkirja seadus, andmekogude seadus ja isikuandmete kaitse seadus. Lisaks on Jüri Heinla olnud üheks põhiautoriks 2000. aastal jõustunud normitehnika eeskirjale ja osalenud praegu kehtiva hea õigusloome ja normitehnika eeskirja väljatöötamises.
Kaksteist aastat, aastatel 2000 kuni 2012, oli Jüri Eesti Vabariigi valimiskomisjoni liige ja e-valimiste juurutamise juhtrühma liige.
Jüri on olnud alates 1995. aastast õppejõud ja loeb ka käesoleval ajal loenguid haldusõiguse erinevates valdkondades, kaasa arvatud haldusmenetlus, õigusloome metoodika, õigusalane kirjutamine ja normitehnika, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.
Jüri osaleb alates 2004. aastast Euroopa Liidu nõukogu alalise õigusteabe töörühma töös.
2011 kuni 2017 oli Jüri Eesti Juristide Liidu president.
Jüril on lõpetanud 1994. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja talle on omistatud magistriga võrdsustatud kraad.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja tõendit ning kohvipausi!
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õigusloome metoodika koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.