Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Olulised muudatused maksejõuetuse seadustes.

Loengu eesmärgiks on jagada selgitusi, mida peab ettevõtja teadma uuendustest maksejõuetuse seadustes. Samuti anname ülevaate muudatustest pankroti ja saneerimise vallas, mis mõjutavad ettevõtteid koostööpartnerite ja muutuva majanduskeskkonna kaudu.

Sihtrühm: kõik huvilised olenemata ametist

Programm:

 • 10.50–11.00 Kogunemine veebiruumi
 • 11.00 – 14.00 Uuendused maksejõuetuse seadustes.
  • Mida teha, kui kaubanduspartner satub raskustesse?
  • Kuidas mõjutab ettevõtte menetluse valik edasist maksejõuetuse käiku.
  • Millal ning millest lähtuvalt peaks sündima valik saneerimise või pankroti kasuks?
  • Mida on ettevõtjana oluline teha, et säilitada koostööpartnerite ja võlausaldajate usaldus ja toetus?
  • Kuidas võlausaldajana tegutseda koostööpartneri makseraskuste puhul ja mida vältida?
  • Põhitõed võlausaldaja vaatest menetluse valikul ja menetluses käitumisest.
  • Nõuete kaitsmise süsteemi muudatused ja nüansid, mida võlausaldajal on oma õiguste kaitsmiseks oluline tähele panna.
  • Maksejõuetusteenistus ja menetlus avaliku uurimisena.
  • Pankroti mõjud üürilepingutele.
  • Füüsilise isiku maksejõuetusmenetluse reform.
  • Uuendatud saneerimismenetlus – mida toob kaasa saneerimise muutmine avalikuks menetluseks?
  • Kuidas on paranenud ettevõtja võimalused saada ajutist kaitset saneerimise läbiviimiseks läbi täitemeetmete peatamise?
  • Millisel viisil on muutunud võimalused ületada saneerimist mittetoetavate võlausaldajate vastasseis läbi rühmaülese kohustamise?
  • Mida tähendab rühmaülene kohustamine ja mis on põhitõed, millega nii võlgniku kui ka võlausaldaja vaatest arvestada
  • Võimalused saneerimiskava muutmiseks

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolitaja:
Tarmo Peterson
on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutumaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Tarmo esindab kliente sageli keerulistes kohtuvaidlustes ning omab mitmekülgseid kogemusi konkurentsi, riigiabi ja riigihangete valdkonnas. Samuti aitab ta lahendada vaidlusi vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus. Maksejõuetuse valdkonna tunnustatud spetsialistina teeb Tarmo igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega. Samuti on T. Peterson Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning üleeuroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe liige. Ta on osalenud eksperdina mitmete Eesti suurimate investeerimisprojektide (näit. Rail Baltic, Est-For tselluloositehas) õigusanalüüside koostamisel ja õiguspärasuse hindamisel, omades märkimisväärseid teadmisi Eesti ja Euroopa Liidu koostööprojektide õigusalastest probleemidest ning konkurentsiõiguslikest riskidest. Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodika komisjoni liige.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Olulised muudatused maksejõuetuse seadustes.

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.