Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Olulisemad muudatused maksejõuetusõiguses

Eesmärk: kommenteerida 1. veebruaril 2021 jõustunud pankrotiseaduse olulisemaid muudatusi. Ülevaade antakse ka füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõust (FIMS), sh saneerimisseaduse muudatustest.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõust.

Programm:

 • 9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv
 • 10.00-16.00
  • Pankrotiseadus
  • Pankrotiseaduses muudatuste tegemise lähtealused, maksejõuetusõiguse revisjon
   • Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
   • Maksejõuetuse teenistus
    • Eesmärk ja peamised ülesanded
    • Tegevuse korraldamine
    • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
   • Muudatused seoses pankrotihalduriga
    • Nimetamise kord
    • Tasustamise süsteem
   • Muudatused seoses nõuetega
    • Nõuete kaitsmise uus kord
    • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
    • Avalik-õiguslikud nõuded
    • Jaotusettepanekust loobumine
   • Pankrotimenetluse kiirendamine
   • Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus ja kohtumenetluse kulud
   • Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses
    • Kohtulik hüpoteek ja arestpant
    • Pandipidaja kolmandast isikust pantija pankrotimenetluses
   • Muud olulisemad muudatused
    • Võlausaldajatele häälte määramine
    • Ärikeeld
    • Kohtute rolli suurendamine, kohtute spetsialiseerumine
  • Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (FIMS)
   • Uue seaduse lähtealused ja struktuur
   • Maksejõuetusavaldus
    • Menetlemine ja otsused
    • FIMS ja PankrS seosed
   • Usaldusisik
   • Võlgade ümberkujundamise menetlus
   • Kohustustest vabastamise menetlus
    • Uued põhimõtted
    • Seosed pankrotimenetlusega
  •  Saneerimisseadus
   • Olulisemad muudatused
  • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30-11.45 kohvipaus;
 • 13.15-14.15 lõunavaheaeg

Koolitaja:
Paul Varul
, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

Lisainfo:

 • Koolitusruum vastab tervisekaitse nõuetele ning on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Osalejatele on tagatud kogu koolituse jooksul joogivesi ning kohvipauside ajal kohv/tee/vesi ja suupisted. Soovi korral on võimalik tellida ette lõunasöök läheduses asuvast söögikohast.
 • Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Olulisemad muudatused maksejõuetusõiguses