Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ülevaade nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest.

Sihtgrupp: juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, controllerid, analüütikud jt.

Koolituse sisu:

 • Mida mõistame omahinna all?
  • Otsene omahind, põhitegevuse omahind, täisomahind
  • Olulisemad kuluarvestuse mõisted ja nende seos omahinnaga
  • Omahind ja kuluobjekt
  • Omahind kui protsesside ja tegevuste väljund
  • Omahind versus siirdehind (transferthind)
  • Omahinna arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
  • Omahinna arvestuse eripärad äriühingutes ja avalikus sektoris
 • Ettevalmistused omahinna arvestamiseks organisatsioonis
  • Millised on olulisemad juhtimisotsused ja tegevused, mis on aluseks omahinna arvestuses?
  • Praktiline analüüs:
  • Millised on minu organisatsiooni kuluarvestuse tugevad ja nõrgad küljed?
  • Omahinna arvestuselt omahinna juhtimisele
 • Omahinna arvestuse protsess
  • Kuluobjektide valik ja kuluobjektide arvestus
  • Millised on olulisemad kuluobjektid organisatsioonis?
  • Toote/teenuse/projekti kuluarvestuse protsess
  • Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
  • Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
  • Kulude liigitamine omahinna arvestusel
  • Millised on olulisemad kulude liigitused omahinna arvestamiseks?
  • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse tähtsus omahinna kujundamisel
  • Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
 • Kuidas jaotada üldkulusid kuluobjektidele?
  • Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.
  • Kulukäitur ja selle tähtsus nüüdisaegses juhtimises
  • Kuidas valida otstarbekaid kulukäitureid?
  • Mis on üldkulu määr ja miks see on oluline?
  • Üldkulude ala- ja ülejaotamine
  • Traditsiooniline kahesammuline meetod
  • Tegevuspõhine kahesammuline meetod
 • Traditsiooniline ja tegevuspõhine (activity-based costing, ABC) kuluarvestus. Praktiline ülesanne: omahinna arvestus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel meetodil
  • Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?
  • Omahinna erinevus traditsioonilisel ja tegevuspõhisel kuluarvestusel
 • Kulukohtade üldkulude jaotamine keerukamate kuluvoogude korral
  • otsemeetod
  • astmeline meetod
  • vastastikuse mõju meetod
 • Elutsükli kulude arvestus ja omahind

Ajakava:

 • Esimene päev:
  • 10.00-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Teine päev:
  • 9.00-10.30 koolitusprojekt
  • 10.30-10.45 vaheaeg
  • 10.45-12.15 koolitusprojekt
  • 12.15-12.45 vaheaeg
  • 12.45-14.15 koolitusprojekt
  • 14.15-14.30 vaheaeg
  • 14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetod: õppimine läbi tegevuse: teooria, praktilised ülesanded, grupitööd, case study’d

Õpiväljundid:
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil
 • koostanud “heade mõtete memo” saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

Koolitaja:Sander Karu
Sander Karu
Tegelen finantskoolitustega alates aastast 1993. Alustasin Invicta AS juhtimis- ja finantstreenerina. Alates 1999 aastast olin International University Audentes lektor ja 2002-2007 ka finantsjuhtimise õppetooli hoidja. 2002 aastast alates viin läbi omanimelisi finantsalaseid koolitusi ja ka kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud sisekoolitusi ja konsultatsioone.
1998 aastal lõpetasin Tartu Ülikoolis ka ärijuhtimise magistri ja olen osalenud ka hiljem erinevates koolitusprogrammides.
Olen töötanud ning osalen ka praegu mitmete äriühingute juhtimises, mistõttu oman põhjalikku praktilist kogemust juhtimissituatsioonide lahendamisel ja finantsjuhtimisel nign mis võimaldab mul ühendada koolitustel praktilised kogemused ja kaasaegse teooria.

Vaata koolituse slaide.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Rafiko OÜ - Sander Karu koolitus-ja koostööprogrammid - rohkem kui 20 a töökogemus ja täiskasvanute koolituskogemus koolitatavas valdkonnas: finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused (sh eelarvestamine, kulude juhtimine ja arvestus, omahinna arvestus, finantsanalüüs, raamatupidamine, finantsarvestus, juhtimisarvestus, controlling). Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine