Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õpetaja eneseteostus ja enesehoid

Koolitus aitab eesmärgistada ja analüüsida enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning annab oskuse ennast ja teisi inimesi jõustada.

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, õpetaja abid, erirühmade õpetajad.

Teemad:

  • Tegevuste planeerimine, oma eesmärgi mõistmine, toimetulek.
  • MINA: Tunded, hoiakud, hinnangud, tasakaalu säilitamine, enese hoidmine.
  • Kovisiooni meetod

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

  • Oskab oma tööd eesmärgistada, analüüsida ja planeerida.
  • Omab oskust ja võimet kohaneda, et uut olukorda aksepteerida, see omaks võtta ning üleminekuga hakkama saada.
  • On ennastjuhtiv isiksus.

Lõpetamise tingimused:
Osalemine suhtluspõhisel loengul. Võtab osa praktilistes tegevustes.
Lõpetamisel väljastatatakse tõend.

Õppegrupi suurus:
Kuni 26 inimest.

Koolitaja:Jelena Sepp
Jelena Sepp
Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja), koolitus- ja nõustamisettevõtte Huvi OÜ tegevjuht ja põhikoolitaja.

Minu pedagoogiline staaž algas 2004. aastal. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari ja läbinud kaheaastase täiskoormusõppe alushariduse pedagoog-nõustaja erialal magistriõppes Tallinna Ülikoolis. 2012. aastal omistati mulle vanempedagoogi ametijärk. Olen läbinud mentorkoolituse, osa võtnud meeskonna-ja koolitajakoolitustest.

Alates jaanuarist 2012 olen Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja koolitusjuht.

2012. aastal tunnustati minu juhendamisel Kostivere Lasteaia „Rõõmupesa“ rühma lugemispesa Eesti Lugemisühingu poolt üheks parimatest pesadest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Huvi koolituskeskus pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õpetaja eneseteostus ja enesehoid