Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Dividendide maksustamine ning deklareerimine 2019

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate dividendidega väljamaksmisega seotud õiguslikest võimalustest, maksude arvestamisest ning nende deklareerimisest. Teadmisi ja kogemusi jagavad valdkonna pädevamad eksperdid Siim Maripuu ja Aule Kindsigo

Eesmärk:
Omandada  teadmised ja oskused dividendide ja optsioonide välja maksmisest, nende deklareerimisest ning seadustest, mis piiravad või võimaldavad dividendide ja optsioonide tasustamist.

Sihtrühm:
Ettevõtete omanikud, juhid, raamatupidajad ja finantsjuhid.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Omanikele väljamaksete tegemise õiguslikud võimalused
  Siim Maripuu, advokaadibüroo TRINITI, vandeadvokaat

  • Dividendide määramine – lubatud määr, tingimused ja eeldused ning võimalused dividendiotsuse sõnastamisel
  • Kasumi jaotamises osalejad
  • Kokkulepped kasumi jaotamise kohta
  • Omakapitali väljamaksete tegemise võimalused
  • Omanikele laenude andmise võimalused ja piirangud
  • Töötajatele osalusoptsioonide andmine ja nende maksustamine
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.30 Tulumaks dividendide väljamaksmisel
  Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

  • Tulumaks dividendide väljamaksmisel, s.h:
   • Dividendide tulumaksu soodustused
   • Dividendide tulumaksumäära alanemine 2019
   • Deklareerimine ja näited
  • Varjatud kasumieraldised ja laenude deklareerimine
  • Omakapitali arvestus ja deklareerimine
  • Muud väljamaksed kasumist ja nende maksustamine
  • Dividendid vs. töötasu
  • „OÜ“-tamine

Meetodid:
Loeng, arutelud.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millal ja kuidas määrata dividende;
 • teab omakapitali väljamaksete tegemise võimalusi;
 • teab omanikele laenude andmise võimalusi ja piiranguid;
 • teab puhkusetasu ja töösuhtest tulenevate hüvitiste arvestamise ja maksmise korda;
 • teab, kuidas arvestada tulumaksu dividendide välja maksmisel;
 • teab, millal on osalusoptsiooni andmine äriühingule maksuvaba;
 • omab ülevaadet töötajatele osalusoptsioonide andmisest ja nende maksustamisestt.

Koolitaja:
Siim maripuuSiim Maripuu on advokaadibüroo TRINITI advokaat, kes tegeleb peamiselt äriühingute igapäevase tegevuse õigusnõustamisega ning ühinemiste ja omandamistega. Selle hulka kuulub nii igapäevaste lepingute koostamine ja toimingud äriregistris kui osanike lepingute ning osade ja aktsiatega tehtavate suurtehingute nõustamine. Erilist huvi tunneb Siim põllumajanduse valdkonna vastu, kuid tema poolt nõustatavaid kliente on ka paljudes teistes valdkondades. Lisaks advokaaditööle õpetab Eesti Maaülikoolis majandusõigust.

aule_kindsigoAule Kindsigo on tegev täna Kindsigo Konsultatsioonid maksueksperdina. Ta on Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhatajana pikka aega tegelenud maksustamise küsimustega ja osalenud erinevatel maksustamise teemalistel avalikel seminaridel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Dividendide maksustamine ning deklareerimine 2019

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.