Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Organisatsioonikultuur

Koolituse eesmärk on anda teadmisi organisatsioonikultuuri arendamise võimalustest, muutuste läbiviimisest ja organisatsioonisisesest kärjääriplaneerimisest.

Sihtgrupp:
Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad.

Koolituse sisu:

  • Organisatsioonikultuur. Funktsioonid ja valdkonnad
  • Muutused organisatsioonis
  • Uute töötajate liitmine kollektiivi, sisseelamisprogrammid
  • Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega – outplacement
  • Karjääriplaneerimise ja –juhtimise meetodid ja kasutamise võimalused
  • Personaliuuringud. Nõustamine

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu teab organisatsioonikultuuri põhimõtteid ja oskab aidata kaasa selle arendamisele.

Koolitaja:
Signe Korjus
– TLÜ 2002, kasvatusteadused
TTÜ 2009, ärijuhtimine
Cardiff Metropolitan University 2009, ärijuhtimine
Personalivaldkonna töökogemus 15 aastat.

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

  • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
  • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Organisatsioonikultuur