Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses

Kindlustuslepingu sõlmimist võetakse sageli kui ühte tüütut ettevõtulepingust tulenevat kohustust, mida soovitakse lahendada võimalikult kiiresti ja odavalt. Alles õnnetusjuhtumi korral mõistetakse, et õigel ajal oleks pidanud enam aega leidma ja erinevad aspektid läbi arutama.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 5,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Kindlustuslepingu sobilikkus konkreetse ehitusobjektiga on väga oluline, sest õnnetusjuhtumi korral võib mängus olla nii ehitaja kui ka tellija raha ja vastutus.

Koolitusel annab Eesti kindlustusõiguse üks parimaid asjatundjaid praktilist nõu, millele CAR kindlustuse ja vastutuskindlustuse sõlmimisel on äärmiselt oluline  tähelepanu pöörata.

Koolituse eesmärk on anda praktilised teadmised, kuidas sõlmida konkreetsele ehitusobjektile sobilik kindlustusleping, millest õnnetusjuhtumi korral ka reaalselt kasu on.

Koolituse läbinu teab, mida eristada CAR kindlustuse ja  üldvastutuskindlustuse puhul, lisaks vastutuskindlustuse tingimuste ja ehitaja reaalse vastutuse kooskõla jpm.

Sihtrühm:
Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 09:45 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 11:30 Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses
  • CAR kindlustus ja selle olulised nüansid
   • Kindlustuskaitse variandid
   • Kindlustusteenuse ja täitmistagatise konkurents
   • Hüvitisnõude andmine tellijale
 • 11:30 – 11:45 Virgutuspaus
 • 11:45 – 13:15 Koolitus jätkub
  • Vastutuskindlustus
   • Vastutuskindlustuse tingimuste ja ehitaja reaalse vastutuse kooskõla
   • CAR kindlustus vs üldvastutuskindlustus – mida eristada
   • Sisuline ja summaline vastutus
   • Ajaline vastutus
   • Otsenõudeõigus
   • Õigusabikulud

Koolitaja:
Olavi-Jüri Luik
Advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat
Olavi-Jüri on pikaaegse kogemusega kohtuvaidluste ja kindlustusõiguse spetsialist. Kindlustusõiguses on ta tunnustatud lektor. Paljud suurimad kindlustusvaidlused on lahendatud tema osavõtul. Ta on esindanud advokaadina mitmeid kindlustusseltse, mh koostanud ka neile kümneid kindlustuse tüüptingimusi. Vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik kaitses 07.09.2016 Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal: The application of principles of European insurance contract law to policyholders of the Baltic States: A measure for the protection of policyholders ja talle omistati doktorikraad (PhD (õigusteadus)).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses