Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ostujuhtimine

Efektiivne hankejuhtimine tööstuses tähendab ettevõtte jaoks kulude kokkuhoidu. Hankeprotsess koosneb aga paljudest erinevatest etappidest, mille haldamine on keeruline ja nõuab osapooltelt tihedat infovahetust. Ostujuhtimise koolitus on loodud tootmisettevõtete hanke- ja ostujuhtidele eesmärgiga anda teadmised ja oskused, kuidas muuta ostutegevus efektiivseks ning suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Koolitus on üks osa koolitusest: “hankejuhtimise meistriklass tööstuses“, mis koosneb neljast koolituspäevast:

 1. päev – Hanketurg – võimekuse ja võimaluste hindamine
 2. päev – Hankedokumentatsiooni koostamine ja hankekorraldus
 3. päev – Ostujuhtimine läbi pakkumuse ja nõudluse
 4. päev – Lepingu tulemuslikkuse hindamine

Koolituse sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud tootmis- ja tööstusettevõtete hanke- ja ostujuhtid ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete tegevjuhid, kes soovivad ettevõtte hanketegevust efektiivsemalt juhtida.

Koolituse eesmärk on muuta hanketegevus efektiivseks, suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Koolitusel osalemise tulemusena osaleja

 • Mõistab, kuidas ettevõtte strateegiast lähtudes luua ostustrateegiaid;
 • Oskab luua ostustrateegiale vastavaid ostuprotsesse, esitada ostustruktuure ning luua erinevaid ostutasandite tulemusmõõdikuid;

Koolituse tulemusi hinnatakse rühmatööde ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse sisu: 

 • Ostujuhtimine
  • Ostustrateegia
  • Ostujuhtimise peamine fookus ja idee
  • Ostude ja hangete määratlused
  • Ostujuhtimise peamised muutused ja arengud
  • Ostmine
  • Ostujuhtimise struktuur ja mudel
  • Ostumenetlused ja vahendid
 • Pakkumuse ja nõudluse kooskõla läbi varude juhtimise
  • Varude klassifikatsioon ja liigid
  • ABC analüüs
  • Prognoosimise lähenemisviisid
  • Just-In-Time (JIT) lähenemisviisid ja eesmärgid
  • Incoterms 2010 – võimalused ja riskid
  • Varud. Varude juhtimise meetodid, võimalused ja arengud
 • Praktikum
  • Ostuprotsessi koostamine
  • Tarneahela strateegia
  • Varude juhtimine valik ja võimalused
  • Kaasuse lahendamine
  • Esitlus ja diskussioon

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, meeskonna töö ja praktikum, esitlused, arutelu ja analüüs

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse teoreetilist osa illustreeritakse videotega ja praktiseeritakse kaasuste lahendamise ning rühmatööga. Rühmatööde tegemiseks on soovituslik kaasa võtta sülearvuti.

Ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Kerttily Golubeva
Carlsberg Group, Baltic Customer Supply Chain Manager
Kerttily on töötanud ostu-, hanke ja tarneahela juhtimise valdkonna rahvusvahelistes ettevõtetes üle 20 aasta. Ta on õppinud Londonis ja omandanud rahvusvaheliselt tunnustatud CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) kvalifikatsiooni.

Aastatel 2000-2002 töötas Kerttily Elcoteq insenerikeskuses materjali grupi koosseisus. Aastatel 2002-2007 tegeles hulgikaubanduses rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide ostu ja hankealaste küsimustega ja koordineerides ning arendades tarneahelat. 2007-2017. aastatel töötas Ensto kontsernis hankejuhtina ning alates 2017. aasta novembrist Carlsberg Groupis, Baltikumi planeerimisjuhina.

Kerttily on õppinud finantsjuhtimist ja lõpetanud magistrantuuri organisatsioonikäitumises. Lisaks tegutseb Kerttily aktiivselt Eesti Tarneahela juhtimise ühingu (Prolog) liikmena.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ostujuhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.