Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

Töö autonoomia tähendab, et töötajad saavad ise otsustada, kuidas ja millal oma tööd teha. Sellises keskkonnas hinnatakse töö tulemust, mitte niivõrd tööd kui protsessi. Uuringud näitavad, et töökoha autonoomia suurendab töötaja tööga rahulolu tunnet, motivatsiooni, loovust ja üldist heaolu.

Kuid medalil on ka tumedam pool. Liiga paindlik töökorraldus võib vähendada töötajate heaolu, suurendada tööstressi ja põhjustada töötajate ebaeetilist ning mitteproduktiivset käitumist. Kui töötajatele antakse täielik autonoomia ise otsuseid teha, lakkavad need otsused olemast ühised ehk meeskonna otsused. Seega liialt vähene töö koordineerimine võib kaasa tuua tõsiseid probleeme.

Koolituse eesmärk on: anda praktilisi juhiseid, kuidas paindlikku töökorraldust ning tööautonoomiat rakendades tagada samas ka töödistsipliin ja produktiivsus.

Sihtrühm:
Juhid, tulemusüksusejuhid, osakonnajuhid, personalijuhid, projektijuhid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

 • 12:45 – 13:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 13:00 – 14:30 Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin
  • Mis on autonoomia töökohal?
  • Mis on töödistsipliin?
  • Millal panna rõhk autonoomiale töökohal?
  • Millal kasutada juhtimisel töödistsipliini?
  • Autonoomia ja töödistsipliini plussid ja miinused
 • 14:30 – 14:45 Virgutuspaus
 • 14:45 – 16:15 Koolitus jätkub
  • Millised eeldused tuleb luua autonoomia juurutamiseks töökohal?
  • Milliseid autonoomia puuduseid saab kompenseerida töödistsipliiniga?
  • Millisel määral töötaja ise vastutab oma töö tulemuste eest? Mille eest vastutab juht?
  • Millised on töödistsipliinini meetodid?
  • Millal ja kuidas rakendada töödistsipliini meetodeid?

Koolituse läbinu teab, millised eeldused tuleb luua autonoomia juurutamiseks töökohal.

Koolitaja:
prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja
Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor emeritus. Tema teadustöö põhisuundadeks on tööstress, elukvaliteet (sh tööelu kvaliteet), kontrollkese ja e-õpe.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.