Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Pakkuja kõrvaldamine varasemate rikkumiste tõttu

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuemast kohtute ja vaidlustuskomisjoni praktikast seonduvalt pakkuja kõrvaldamisega hankemenetlusest eelnevate lepingute rikkumiste tõttu.

Sätte rakendamisel on kujunemas uus vaidlustus- ja kohtupraktika, mis paneb pakkujad suhteliselt keerulisse olukorda. Seaduse jõustumisel oli vastava sätte eesmärgiks vältida olukorda, kus hankelt saab pakkujat kõrvaldada mistahes rikkumiste korral, vaid kõrvaldamiseks pidid aluse andma just süstemaatilised hankelepingute varasemad rikkumised. Seaduse eesmärki hinnates pidi kõrvaldamine olema pigem erand kui reegel. Uusimat praktikat analüüsides näib olukord olevat vastupidine. Koolitusel tuleb juttu, millistel juhtudel saab hankija kõrvaldada hankest pakkuja, kes on eelnevalt pidevalt või oluliselt hankelepingut rikkunud ja milliseid asjaolusid tuleb seejuures kaaluda.

Sihtrühm:
Kuna pakkuja kõrvaldamise problemaatika puudutab nii pakkujaid kui hankijaid, siis on koolitus kasulik nii hankijatele kui ka pakkujatele, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega ja hangetel osalemisega.

Koolituse sisu:

  • millistel juhtudel saab hankest kõrvaldada pakkuja, kes on eelnevalt pidevalt või oluliselt hankelepingut rikkunud
  • kuidas tuleb hinnata pakkuja ausust ja usaldusväärsust
  • milline on hankija põhjendamiskohustus ja mida tuleks järgida
  • kuidas tõlgendatakse ja sisustatakse praktikas olulisi või pidevaid varasemaid rikkumisi
  • kas tõusetuda võib ka kõrvaldamine valeandmete esitamise tõttu

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • oskab hinnata ja aru saada kõrvaldamise alusest, mis puudutab hankelt kõrvaldamist varasema hankelepingu rikkumise tõttu
  • mõistab rikkumiste tagajärgi ning oskab kõrvaldamise aluste esinemise korral korrektselt käituda
  • teab hankijana, kuidas peavad taolised otsused motiveeritud olema

Koolitaja:
Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner, kes omab üle 14-aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001 aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta Oltjer nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Pakkuja kõrvaldamine varasemate rikkumiste tõttu

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.