Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Palgaarvestus ja tööõigus

Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. Samuti antakse kursuse käigus ülevaade töölepingu seadusest, mis jõustus 01.07.2009, antakse juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, puhkusetasu, haigushüvitist ning antakse ülevaade kehtivast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Töötasude arvestust on tihti peetud üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused. Korrektne töötasude arvestamine on ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega, kuivõrd tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline.

Sihtgrupp:
kursus on sobiv nii huvilistele, kes ei oma töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba töötavatele raamatupidajatele, kelle kokkupuuted töötasude arvestamisega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada. Samuti sobib kursus teadmiste täiendamiseks personalitöötajatele ning ettevõtte juhtidele.

Kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Kursusele tulijatelt ei nõuta varasemaid kokkupuuteid raamatupidamise, palgaarvestuse ega tööõigusega.

Koolituse teemad:

 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
 • Tööajaarvestus
 • Erinevate puhkusetasude arvestus
 • Haigustasu arvestamine
 • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
 • Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
 • Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
 • Töötasudega seotud maksuarvestus
 • Keskmise töötasu arvestamine
 • Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õppekava: laadi alla

Õppetöö maht:
Auditoorne õpe 30 ak/h: loengud, rühmatööd, arutelud ja tunnis tehtavad praktilised tööd. Iseseisev töö 5 ak/h: koduste iseseisvate tööde tegemine ja ja eksamiks õppimine.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • peaks olema omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude arvestamise valdkonnas;
 • peaks tundma ennast kindlalt vastavat töölõiku raamatupidajana täites või töötades palgaarvestajana.

Koolitaja:
Elena Lass 
on lõpetanud 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala, kus spetsialiseerus finantsarvestuse valdkonnale. 2013. aastal astus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, mille on ta hetkel lõpetanud.

Lisainfo:

 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
 • Hinna sees on loengud ja kõik vajalikud õppematerjalid.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • NB! Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest  lõpphind ei muutu.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Palgaarvestus ja tööõigus