Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Palgaarvestus ja tööõigus

Koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Tööjõud on tööandja jaoks kõige kallim vara ning selle hoidmine on tööandja jaoks ülioluline. Et mitte leida end töövaidluskomisjonist või kohtust või lausa meedia negatiivses kajastuses, tuleb targalt tegutseda juba lepinguid ette valmistades ning hästi tunda tööandja ja töötaja erinevaid õigusi ning kohustusi. Töötasude arvestust on tihti peetud koguni üheks keerulisemaks valdkonnaks raamatupidaja, väikeettevõtja töös. Selle muudab keerukaks valdkonda reguleerivate õigusaktide paljusus ning nende pidev muutmine, samuti õigusaktide erinevad tõlgendusvõimalused.

Sihtgrupp: koolitus on sobiv nii väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele kui raamatupidajatele/palgaarvestajatele.

Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma lepingute sõlmimisega ja töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele/palgaarvestajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.
Kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Kursusele tulijatelt ei nõuta varasemaid kokkupuuteid raamatupidamise, palgaarvestuse ega tööõigusega.

Koolituse teemad:

 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
 • Tööajaarvestus
 • Erinevate puhkusetasude arvestus
 • Haigustasu arvestamine
 • Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
 • Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
 • Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
 • Töötasudega seotud maksuarvestus
 • Keskmise töötasu arvestamine
 • Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Koolituse õppekava on leitav siit

Õppetöö maht:
Auditoorne õpe 30 ak/h: loengud, rühmatööd, arutelud ja tunnis tehtavad praktilised tööd. Iseseisev töö 5 ak/h: koduste iseseisvate tööde tegemine ja ja eksamiks õppimine.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

 • peaks olema omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude arvestamise valdkonnas;
 • peaks tundma ennast kindlalt vastavat töölõiku raamatupidajana täites või töötades palgaarvestajana.

Koolitaja:
Elena Lass on lõpetanud 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala, kus spetsialiseerus finantsarvestuse valdkonnale. 2013. aastal astus ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, kus lõpetas magistratuuri 2016. aastal.
Palgaarvestuse praktilisi kogemusi omandas ta audiitorbüroos BDO Eesti AS, kus vastutas viie aasta vältel palgaarvestuse klientide tööde teostamise eest. Seal tegi ta muuhulgas näiteks sellise suurkliendi nagu Skype Technologies töötajate palgaarvestust. Seejärel asus Elena juristina tööle audiitorbüroo Deloitte juurde asutatud advokaadibüroosse Deloitte Legal, kus ta oli samuti seotud mitmete tööõiguse valdkonna klienditöödega. Hetkel töötab Elena Advokaadibüroos Kaarma & Kaldvee juristina, kus lahendab samuti klientide tööõiguse alaseid küsimusi ning vaidlusi.
Elena on pidanud aastast 2012 tööõiguse ja palgaarvestuse loenguid ja seminare Tallinna Tehnikaülikooli finantsarvestuse instituudi juures.

Lisainfo:

 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
 • Hinna sees on loengud ja kõik vajalikud õppematerjalid.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • NB! Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Palgaarvestus ja tööõigus