Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Palgaarvestusprogrammide “Merit Palk” ja “Taavi Palk” toimimistest ülevaate andmine

Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikud omandanud teoreetilised oskused ja teadmised palgaarvestusprogrammide – “ Merit Palk” ja “Taavi Palk” kasutamisest, mh saavad nad ülevaate nende võimalustest ja tugevustest ning oskuse võrrelda neid programme üksteisega.

Koolitus toimub veebipõhiselt Zoomis, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Miks just programmid:“ Merit Palk”  ja “Taavi Palk”?

Merit Palk on pilvepõhine programm – 24/7 ligipääs, igas seadmes ja igal pool. On olemas otseühendused pankadega, Maksu- ja Tolliametiga, API liidestus teiste tarkvaradega; 100% paberivaba palgaarvestuse tegemise võimalus; selged ja informatiivsed palgateatised ning maksumäärad uuenevad automaatselt – maksuarvestus alati 100% õige. Tagatud on tasuta klienditugi.

Taavi Palk on tänu ettevõtte pikaajalisele arenduskogemusele ja suurele hulgale klientidele omandanud väga laia funtsionaalsuse ning on alati kooskõlas Eestis kehtiva palgaarvestust puudutava pidevalt muutuva seadusandlusega. Oma populaarsuse on Taavi Palk saavutanud lisaks ka tänu väga heale ja operatiivsele klienditoele. Olemas on automaatliidesed teiste tarkvaradega, näiteks pangaliidesed ja liidesed erinevatesse finantstarkvaradesse, samuti liides Maksu – ja Tolliametiga. Programmis on väga suur hulk erinevaid aruandeid,  mida saab eksportida Excelisse või Word-i. Programmi tugevuseks on paindlikkus vajadusel lisada programmi keerukaid mittestandardseid kliendipõhiseid erilahendusi.

Koolitus võimaldab saada ülevaate kõne all olevate programmide funktsionaalsustest. 

Sihtgrupp.

 • isikud, kes soovivad omandada teoreetilisi oskusi ja teadmisi ” Merit Palk”, ja “Taavi Palk” palgaarvestusprogrammide kasutamiseks (ettevõtete juhid, töötajad, füüsilisest isikust ettevõtjad jms huvilised).
 • raamatupidajad, palgaarvestajad, kes soovivad täiendada oma olemasolevaid teadmisi ja oskusi.

Koolituse sisu:

 • Programmide tutvustus, seadistus ja programmiga töötamise põhitõed
 • Maksumäärade tabel
 • Palgaarvestusperioodide seadistus (avanss, vahearvestus, lõplik arvestus)
 • Tasuliikide tabel, algoritmid
 • Töötajate nimekiri – töötaja kaart
 • Tasude sisestamine- lisatasud ja püsitasud
 • Pensionikindlustusmakse kinnipidamine ja liitumise kontroll pensionikeskusest
 • Dokumendid ja aruanded: Palgalipik, Palgaleht, Maksuaruanded ja tõendid , Statistika aruanded, Töötuskindlustusmakse ja Sotsiaalmakse tulutõend ja hulk teisi palgaarvestuses vajalikke aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta
 • Palgalipikute saatmine meiliga töötajatele (ükshaaval, masspostitusena – Postitaja)
 • Allüksuste, analüütikakoodide, elukohtade, pankade jms. abiregistrid.
 • Seotus kõigi Eestis levinud pangaprogrammidega ja finantstarkvaradega

 Koolituse läbinu:

 • mõistab kõne all olevate programmide üldiseid toimimispõhimõtteid – nt kuidas luua ettevõttele keskkond ja seda seadistada;
 • teab millistele ettevõtetele on kõne all olevad palgaarvestusprogrammid suunatud;
 • tunneb olulisi võimalusi, kuidas kõne all olevad palgaarvestusprogrammid aitavad parandada raamatupidaja, palgaarvestaja või ettevõtja töökorraldust.

Koolituse programm on leitav siin

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolitajad:
“Taavi Palk” koolitaja on Anne-Liisi Pärelson
Anne-Liisi Pärenson on pikaajalise ja laialdase kogemusega Taavi Tarkvara OÜ majandustarkvara konsultant. Lisaks programmile Taavi Palk konsulteerib ta ka teisi TAAVI programme ning tegeleb erinevate arendustega.

“Merit Palk” koolitaja on Annika Traks
Annika Traks on Merit Tarkvara AS finantsjuht. Annika on ettevõttes töötanud juba 7 aastat. Lisaks tarkvara konsulteerimisele ja raamatupidamisteenuse osutamisele osaleb ta igapäevaselt ka Merit Palga arendusmeeskonna töös. Lisaks finantsjuhi tööle on Annikal käsil ka turunduse ja finantsjuhtimise magistriõpingud Tartu Ülikoolis.

Lisainfo:

 • hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Palgaarvestusprogrammide “Merit Palk” ja “Taavi Palk” toimimistest ülevaate andmine