Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Pankrotiseaduse uued olulisemad muudatused

Eesmärk: kommenteeritakse 1. veebruaril 2021 jõustunud maksejõuetuse revisjoni käigus välja töötatud pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi.
Lühiülevaade antakse ka füüsilise isiku pankroti ja saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

Sihtgrupp:
advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

Programm ja ajakava:

 • 9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv
 • 10.00-16.00 teemad:
  • Pankrotiseaduses muudatuste tegemise lähtealused, maksejõuetusõiguse revisjoni 1. etapp
  • Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
  • Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu; deposiit
  • Maksejõuetuse teenistus
   • Eesmärk ja peamised ülesanded
   • Tegevuse korraldamine
   • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
  • Kohtute roll pankrotimenetluses
   • Kohtute spetsialiseerumine
   • Kohtujuristi pädevuse laiendamine
   • Nõuete kaitsmine
  • Muudatused seoses pankrotihalduriga
   • Nimetamise kord
   • Tasustamise süsteem
  • Võlausaldajatele häälte määramine
  • Muudatused seoses nõuetega
   • Nõuete kaitsmise uus kord
   • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
   • Avalik-õiguslikud nõuded
   • Võlgniku vastuväide
   • Nõuete tasaarvestamine
   • Jaotusettepanekust loobumine
  • Pankrotimenetluse kiirendamine
   • Täitemenetluse jätkamine
   • Eelistungi ärajätmine
   • Kaebeõiguse piiramine
  • Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus ja kohtumenetluse kulud
  • Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel
  • Kohtulik hüpoteek ja arestpant
  • Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
  • Ärikeeld
  • Järelevalve pankrotimenetluses ja halduri distsiplinaarvastutus
  • Maksejõuetusõiguse revisjoni 2. etapp
   • Füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetuse uus regulatsioon
   • Muudatused saneerimisel
  • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30-11.45 kohvipaus;
 • 13.15-14.15 lõunavaheaeg

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

Koolitaja:
Hr Paul Varul, TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Pankrotiseaduse uued olulisemad muudatused