Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Pedagoogiline nõustamine.

Koolituse tulemusel suudab õppija koostada lapse arengumappi, viib edukalt läbi arenguvestlusi ning omab esmaseid pedagoogilise nõustamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud lapsevanema nõustamiseks.

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja jälgivad last igapäeva õppeprotsessis ja muudes tegevustes.

Koolituse sisu:

 • I õppepäev
  • Pedagoogilise nõustamise olemus
  • Lasteaiaõpetajate nõustamisalaste oskuste käsitlus.
  • Pedagoogilise nõustamise kvaliteeti mõjutavad tegurid
  • Arengumapp kui õppimise nõustamise alus
  • Lapse arengumapp ja selle koostamine
 • II õppepäev
  • Lapse arengu hindamise dokument: Lapse arengumapp
  • Arenguvestluse ettevalmistamine, läbiviimine
  • Individuaalne õppekava
  • Lapse arengu hindamine: Kooliküpsus, koolivalmiduskaart.
  • Arenguvestluse järeldused, kokkulepped ja kokkuvõtte koostamine.
  • Komistuskivid arenguvestluses ja nenede vältimine
 • III õppepäev
  • Võimalikud raskused ja vead nõustamistegevuses.
  • Nõustamismeetodid ja nõustamistehnikad

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • Mõistab lapse arengumapi olulisust lapse arengu jälgimisel ja hindamisel
 • Oskab arenguvestlust ettevalmistada ning läbi viia.
 • Oskab  varakult märgata  õpiraskustega  ja/või  erivajadusega last
 • Omab ülevaadet pedagoogilisest nõustamisest ning nõustab  lapsevanemat õppe- ja kasvatusküsimustes.

Koolitaja:
Külli Mõtsla
Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-nõustaja). Alushariduse vanempedagoog, mentor.
Külli Mõtsla õpetas Tallinna E. Vilde nim Pedagoogilises Instituudis eesti keelt ja kirjandust, Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelset pedagoogikat ja Tallinna Ülikooli pedagoogilist nõustamist. Ta haridusteaduste magister pedagoogilise nõustamise alal. Igapäevaselt töötab Paide Sookure lasteaias vanempedagoog – mentorina. On olnud Tallinna Pedagoogilise Seminari lepinguline lektor. On osalenud kahes rahvusvahelises Comenius projektis: “Kui loovus ja väljendusoskus kohtuvad väikese lapse arengus” ja “Majandusharidus koolis ja lasteaias”. Koordineerinud KIK projekti Pokudest Liblikateni. Raamatu “Portfoolio lapse arenguloost “kaasautor. Osalenud Järvamaa haridusteemaga seotud arengukava koostamise töögrupis. Töötasin koolis õpetajana viis aastat ja lasteaias kakskümmend kaheksa aastat.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Huvi koolituskeskus pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Pedagoogiline nõustamine.

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.