Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personali arendamine ja koolituse kavandamine

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi organisatsioonis toimiva koolitussüsteemi loomiseks ja juhtimiseks.

Sihtgrupp:
Juhid, personalitöötajad, koolituse korraldajad.

Kursuse sisu:

 • Koolituse ja arendamise protsessid, protseduurid ja suhted
 • Koolitusega tegeleva töötaja põhifunktsioonid
 • Koolituspoliitika sõnastamine lähtuvalt organisatsiooni missioonist ja strateegiast
 • Koolitusvajaduse hindamise protseduur
 • Koolituse sihid ja koolitusplaan
 • Koolituse alase dokumentatsiooni loomine
 • Koolituse andmebaas ja selle loomine
 • Koolituseelarve ja koolitusplaani koostamine
 • Personali arendamise ja koolituse kontseptuaalsed alused
 • Koolitusjuhi ametijuhend
 • Koolitusleping
 • Iga-aastane koolitusturu uuring

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu osakab välja töötada töötajate arendamisprotsessi ja oskab koordineerida sisekoolituste läbiviimist.

Koolitaja:
Signe Korjus
– TLÜ 2002, kasvatusteadused
TTÜ 2009, ärijuhtimine
Cardiff Metropolitan University 2009, ärijuhtimine
Personalivaldkonna töökogemus 15 aastat.

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personali arendamine ja koolituse kavandamine