Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personali värbamine ja valik

Koolituse eesmärk on tutvustada personali planeerimise, värbamise ja valiku põhimõtteid ning harjutada valikuintervjuu läbiviimist.

Sihtgrupp:
Juhid, personalijuhid, personalispetsialistid.

Kursuse sisu:

 • Kaasaegsed personalitöö arengutendentsid
 • Personalipoliitika kujundamine
 • Personali planeerimine ja selle seos töö analüüsiga
 • Personali värbamine põhimõtted ja meetodid
 • Värbamine ja infokorraldus
 • Suhtekorraldus personali värbamise allikana
 • Kuidas värbamiskuulutust teha
 • Personali valiku eeldused ja põhimõtted
 • Enamkasutatavad valikumeetodid. Mitme meetodi kasutamine
 • Oskus valida mitme meetodi seast omale vajalik
 • Valikuprotsessi mudel
 • Kuidas valikuintervjuud – vestlust läbi viia
 • Tüüpilised vead personalivalikus, nende vältimine
 • Praktilised tööd ja harjutused

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab koostada dokumente ja korraldada tööjõu planeerimist, värbamis- ja valikuprotsessi.

Koolitaja:
Karin Kuimet – TPI, 1991, raamatukogundus ja bibliograafia
Akadeemia Nord, 2004, psühholoogia
TalTech,ärikorraldus
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 12 aastat, koolitajana 15 aastat
Omab personalijuht tase 7 kutsetunnistust

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personali värbamine ja valik