Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personaliarvestuse dokumentatsioon

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupiks on ettevõttes töötavad inimesed, kes puutuvad kokku personaliarvestuse või dokumendihaldusega

Kursuse sisu

  • Tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus;
  • Erinevate personalidokumentide ettevalmistamine ja koostamine;
  • Töösuhte vormistamine, muutmine ja lõpetamine (erinevad lepingu vormid, muudatused);
  • Töökorralduslikud juhendid ja dokumendid;
  • Puhkuste korraldus ja seadusest tulenevad nõuded (ajakavad, erisused jne.);
  • Töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon;
  • 2019 a. jõustuvad uuendused personaliarvestuse valdkonnas

Kursuse läbinu:

  • Teab personaliarvestuse põhimõtteid;
  • Koostab ja haldab personalidokumente töösuhte alustamiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks, vastavalt organisatsioonisisestele dokumendivormidele ja töökorraldusele;
  • Täidab seaduse poolt kehtestatud ja ettevõttele kohustuslikuks täitmiseks olevaid personalidokumente

Koolitaja:
Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Lisaks on Veronikal ka töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.
Alates oktoober 2006 OÜ Reiting PR dokumendihalduse ja töökeskkonna lektor. Veronikal on Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistus.
Tööinspektsiooniga aktiivne koostöö aastast 2012. Eesti Kvaliteediühingu liige.
Avaldanud artikli teemal “Kuidas korraldada organisatsioonis töötervishoidu” (Äripäeva ajakirjas “Personali Praktik”, 12/2012)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personaliarvestuse dokumentatsioon