Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personalijuhtimise ABC

Koolituse eesmärk on anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks.

Sihtgrupp:
Avaliku ja erasektori personalispetsialistid, väikefirmade juhid.

Sisu:

 • Kaasaegse personalitöö arengutendentsid
  • Personalipoliitika kujundamine
  • Personali planeerimine ja selle seos töö analüüsiga
  • Personali värbamise põhimõtted ja meetodid
  • Värbamine ja infokorraldus
  • Suhtekorraldus personali värbamise allikana
  • Värbamiskuulutus
  • Personali valiku eeldused ja põhimõtted
  • Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel
  • Tüüpilised vead personalivalikus ja nende vältimine
  • Valikuintervjuu
 • Personali arendamine ja koolitus kui investeering
  • Karjääri ja koolituse seostamise võimalused
  • Personaliarendaja funktsioonid ja positsioon firmas
  • Koolitusvajaduse hindamine ja selle seos töö analüüsiga
  • Koolitusvõimaluste analüüs ja valik. Sisekoolitus
  • Väliskoolituse valik ja tellimine. Tulemuste hindamine
  • Koolitusalase dokumentatsiooni loomine ja edasiarendamine; eelarve
 • Motiveerimine, töö tasustamine ja tööjõukulud Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Vroom, Herzberg)
  • Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu ostähtsus töötajate motiveerimisel
  • Ettevõtte motivatsioonisüsteem
  • Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme
  • Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa
  • Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid
  • Võrdõiguslikkuse printsiip
  • Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised
  • Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs
 • Töötajate hindamine ja hindamisvestluse läbiviimine
  • Hindamise eesmärgid, prioriteedid, kriteeriumid
  • Hindamiskokkulepped, hindamiseks vajalikud dokumendid
  • Hindamise läbiviimine: vestluse sisu ja korraldus
  • Tulemuste analüüs, sidumine palgaga. Hindamise vead.

Õpiväljundid.
Koolituse läbinu osakab koostada dokumente ja korraldada:

 • tööjõu planeerimist, värbamis- ja valikuprotsessi
 • motiveerimis- ja tasustamisprotsessi
 • töötajate arendamise- ja hindamisprotsessi

Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.

Koolitajad:
Karin Kuimet – TPI, 1991, raamatukogundus ja bibliograafia
Akadeemia Nord, 2004, psühholoogia
TalTech,ärikorraldus
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 12 aastat, koolitajana 15 aastat
Omab personalijuht tase 7 kutsetunnistust

Inga Raud – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 2011, personalijuhtimine BA
Tallinna Ülikool, 2013, sotsiaaltöö MA
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 11 aastat, koolitajana 6 aastat

Evert Kraav – Tallinna Ülikool, 2012, psühholoogia
Tallinna Tehnikaülikool, 2015, personalijuhtimine
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 8 aastat, koolitajana 4 aastat

Signe Korjus – TLÜ 2002, kasvatusteadused
TTÜ 2009, ärijuhtimine
Cardiff Metropolitan University 2009, ärijuhtimin

Lisainfo:

 • Hinna sees õppematerjalid ja kohvipausid.
 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Koolitus on osa põhjalikumast kursusest: Personalitöötaja pädevuskursus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personalijuhtimise ABC