Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personalitöö lisaväljaõpe

Kui personalitöö algteadmised on juba omandatud ning vajad lisateadmisi, oled oodatud koolitusel “Personalitöö lisaväljaõpe”.

Koolituse tulemusena omandatakse tööaja, töösuhete ning personalidokumentide korraldamise alane pädevus; samuti teadmised põhitöö tasustamisest erinevate töösuhete korral (tarkavaraprogrammi “Merit Palk“ palgamooduli baasil). Lisaväärtusena organisatsiooni kultuuri – ja suhtekorralduse ning konfliktijuhtimise põhialused.

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad oma personalitöö valdkonna kompetentsi tõsta kõrgemale tasemele või tunnevad huvi ja praktilist vajadust tööõiguse-, tasustamise ning personaliarvestuse dokumentatsiooni teemade osas. Lisaväärtusena organisatsiooni kultuuri – ja suhtekorralduse ning konfliktijuhtimise moodulid.

Vajalikud eelteadmised personalitööst!

Kursuse sisu
Koolitus koosneb viiest moodulist:

 • Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus (12 tundi auditoorset, 6 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 6 tundi iseseisvat tööd)
  • töö tasustamine erinevate lepingute alusel (tulenevalt Töölepingu ja Võlaõigusseadusest);
  • sissejuhatus, palk (palga alammäär, töötamise erisused), töökorraldus, tööanalüüs. Töölepinguseadus;
  • palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus);
  • summaarne-, osaline, täistööaeg, tööajagraafik;
  • keskmise palga arvutamise kord;
  • puhkuseliigid: põhi-, õppe-, vanemapuhkus. Puhkuse hüvitamine;
  • haigushüvitis, liigid arvutamine ja erisused. Töötuskindlustushüvitis;
  • dividendide väljamaksmine ja maksustamine;
  • ettevõtluskonto eripärad.
 • Personaliarvestuse dokumentatsioon (10 tundi auditoorset tööd, 4 tundi praktikat õppekeskkonnas)
  • tööalase dokumentatsiooni vormistamise vajadus;
  • erinevate personalidokumentide ettevalmistamine ja koostamine;
  • töösuhte vormistamine, muutmine ja lõpetamine (erinevate lepinguliikide vormistamine, muutmine);
  • töökorralduslikud juhendid ja dokumendid;
  • puhkuste korraldus ja seadusest tulenevad nõuded (ajakavad, erisused jne.);
  • töökeskkonna ja töötervishoiualane dokumentatsioon.
 • Konfliktijuhtimine – ja läbirääkimised (5 tundi auditoorset tööd ja 1 tund praktikat õppekeskkonnas)
  • kultuuri ja väärtuste mõju konflikti tekkes, nendega arvestamine läbirääkimistes;
  • konfliktide lahendamise strateegiad;
  • läbirääkimiste põhialused ja strateegia valik tulenevalt tulemuse ja suhete olulisusest;
  • olulisemate läbirääkimiste strateegiate taktikalised valikud ning nende plussid ja miinused;
  • läbirääkimiste peamised etapid;
  • erinevate suhtlemistehnikate kasutamine läbirääkimistel;
  • praktilised harjutused uute teadmiste ja oskuste ellu rakendamiseks keeruliste olukordade lahendamisel.
 • Organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus (6 tundi auditoorset tööd)
  • organisatsioonikultuuri mõiste ja olemus;
  • organisatsiooni väärtused;
  • organisatsioonikultuuri tasandid, avaldumine ja seosed struktuuriga;
  • seosed uskumuste väärtuste ja käitumise vahel;
  • organisatsiooni identiteet;
  • mainekujundus;
  • kommunikatsiooni ja suhtekorralduse põhimõisted;
  • kommunikatsioonikanalid;
  • sisekommunikatsioon;
  • väliskommunikatsioon;
  • selge sõnumi edastamine
 • Tööaja ja töösuhete õigushaldus (18 tundi auditoorset tööd)
  • töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid;
  • tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;
  • töölepingu tingimused;
  • töötasu arvestus;
  • töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);
  • töötaja ja tööandja vastutus;
  • isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded;
  • teemakohane kohtupraktika, praktiliste ülesannete lahendamine;
  • tööaeg, puhkeaeg ja puhkus:
   • koormuse erinevad võimalused: täistööaeg, lühendatud tööaeg, osaline (sh muutuvtunni) tööaeg;
   • tööaega mõjutavad seadusest tulenevad erisused: ületunnitöö, öötöö, töö riigipühal ja tööaja lühendamine;
   • tööaja korraldamine: fookuses tööaja summeerimine (miks vaja, kuidas teostada, arvestusperiood) ja töö korraldamine viiepäevase töönädalaga, tööajast oma asjade ajamise probleemid;
   • tööaeg ja kaugtööleping;
   • puhkeaeg – mõiste, regulaarse puhkeaja korraldamise kohustus;
   • tööpäevasisene puhkeaeg, sh. lõuna, puhkepausid;
   • tööpäevade vaheline (igapäevane) ja töönädalate-vaheline puhkeaeg;
   • tööaja arvestus ja tööandja kohustused tööaja korraldamisel ja vastutus kohustuste rikkumisel;
   • töötaja vastutus tööaja mittejärgimisel

Maht: 52 tundi auditoorset tööd, 10 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 6 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad:
Hille Raud
töötab hetkel SA Õigusteenuste Büroo juhatajana.
Hariduselt on Hille Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud jurist. Tööalaselt on ta tegutsenud peamiselt kahes suunas – aastaid juhtinud ja teostanud Eesti ühiskonnale vajalikke õigusabiprojekte SA Õigusteenuste Bürood püsti hoides ning tegutsenud tööõiguse valdkonna koolitaja/lektorina.

Inna Põld on omandanud ettevõtluse ning ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Inna omab pikaajalist praktilist kogemust raamatupidamise ja ettevõtluse valdkonnas ning lektorina ja õppejõuna. Koolituskeskuse Reiting PR koostööpartner aastast 2017, samuti on tal täiskasvanute koolitaja kutse – Tase 6.

Urmo Reitav
On öeldud, et unistuste järgimine tähendab järgneda oma südame kutsele ning pole võimalik eksida, kui oma südant järgida. Urmo on seda ise korduvalt kogenud ja praktiseerib praegugi. Ta väärtustab avatust, loovust ja arengut. Urmo töökogemus on mitmekesine ja seotud eelkõige inimestele arengu- ja kasvutingimuste loomisega. Aastatel 2002-2017 töötamine noorsootöö lektorina nii Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias, Tallinna Ülikoolis kui ka Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Ta on koostanud arvukalt projektitaotlusi, neid juhtinud kui ka pannud end proovile projektide hindajana. SA Archimedes Euroopa Noored büroo on tunnustanud teda noortevaldkonna 2011.a koolitaja tiitliga ning samal aastal valiti ta TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengilemmikuks.

Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse ja tööõiguse valdkonnaga alates 1999. Pea 5 aastat oli ta riigisektoris personalijuht, seetõttu omab väga head ülevaadet riigisüsteemi dokumendihaldusest. Alates aastast 2005 olnud erinevates ettevõtetes kvaliteedijuht- siseaudiitor. 2006 hakkas täiskasvanuid koolitama ning teeb seda tänaseni, omab ka Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistust. Aastast 2012 on ta Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Lööb kaasa Eesti Kvaliteediühingu ja Tartumaa Koolitajate Klubis. Aastast 2014 on ta Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja.

Tule täienda oma teadmisi!
Palju praktilisi situatsioonianalüüse ja näiteid.
Põhjalikud materjalid.
Kohapeal mõnusad kohvipausid, vajadusel arvuti kasutamise võimalus.
Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personalitöö lisaväljaõpe

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.