Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personalitöö põhikursus

Koolituse eesmärk on anda personalitööks vajalikke teadmisi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadustest ning nõuandeid praktiliseks tegevuseks

Sihtgrupp:
Avaliku- ja erasektori personalispetsialistid, väikefirmade juhid.

Sisu:

 • Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid
  • Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur
   • Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
   • Isikuandmete konfidentsiaalsus.
   • Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
   • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
   • Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
   • Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
   • Töökorralduse reeglid Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine
  • Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded
   • Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
   • Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik.
   • Riskianalüüsi tellimine
   • Tööandja vastutus
  • Töösuhted ja sotsiaalpartnerlus
   • Organisatsioonikultuur. Muutused organisatsioonis
   • Uute töötajate liitmine kollektiivi. Sisseelamisprogrammid
   • Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega – outplacement
   • Karjäärijuhtimine ja planeerimine
   • Personaliuuringud. Nõustamine

Õpiväljundid.
Koolituse läbinu:

 • oskab koordineerida töökorralduse alast tegevust ja ametijuhendite koostamise protseduuri
 • oskab töösuhete administreerimist ja personaliarvestust
 • omab teadmisi töökeskonna- ja töötervishoiu korraldamise kohta ja organisatsioonikultuuri arendamise kohta.

Lektorid:
Karin Kuimet – TPI, 1991, raamatukogundus ja bibliograafia
Akadeemia Nord, 2004, psühholoogia
TalTech,ärikorraldus
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 12 aastat, koolitajana 15 aastat
Omab personalijuht tase 7 kutsetunnistust

Inga Raud – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, 2011, personalijuhtimine BA
Tallinna Ülikool, 2013, sotsiaaltöö MA
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 11 aastat, koolitajana 6 aastat

Riina Vään­ TRÜ, 1978, õigusteadus
EMI Personalijuhtimise Keskuses 6 aastat.
Töökogemus koolitatavas valdkonna 31 aastat, koolitajana 21 aastat, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor lektor

Signe Korjus – TLÜ 2002, kasvatusteadused
TTÜ 2009, ärijuhtimine
Cardiff Metropolitan University 2009, ärijuhtimine
Personalivaldkonna töökogemus 15 aastat.

Janne Udeküll

Lisainfo:

 • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
 • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.
 • Hinna sees õppematerjalid ja kohvipausid.

Koolitus on osa põhjalikumast kursusest: Personalitöötaja pädevuskursus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personalitöö põhikursus