Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personaliuuringud

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi personaliuuringute läbiviimiseks.

Sihtgrupp: 
Juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad.

Koolituse sisu:

  • Personaliuuringute läbiviimine.
    • Uurimisprobleemi määratlemine ja uurimuse eesmärgi püstitamine.
    • Uuringu planeerimine ja läbiviimine.
  • Praktilised tööd

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu osakab määratleda uurimusprobleemi, püstitada eesmärki, uuringut planeerida ja läbi viia.

Lektor: 
Karin Kuimet
– TPI, 1991, raamatukogundus ja bibliograafia
Akadeemia Nord, 2004, psühholoogia
TalTech,ärikorraldus
Töökogemus koolitatavas valdkonnas 12 aastat, koolitajana 15 aastat
Omab personalijuht tase 7 kutsetunnistust

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

  • Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata.
  • Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personaliuuringud